Informacje duszpasterskie V Niedziela Wielkanocna – 19.05.2019r.

Jezus mówi do nas: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Okazywanie miłości zwłaszcza w codzienności, może nie być łatwe. Nieporozumienia, monotonia, trudności życiowe czasem przesłaniają piękno drugiego człowieka, wdzięczność za jego obecność i pragnienie dobra dla niego. Tymczasem Jezus chce, abyśmy mimo wszystko się wzajemnie miłowali. W Nim jest źródło miłości, nie w nas. Prośmy Jezusa, aby uzdalniał nasze serca do kochania.

Informacje duszpasterskie IV Niedziela Wielkanocna – 12.05.2019r.

Pan Jezus, Dobry Pasterz, mówi o nas, którzy za Nim idziemy, jako o swoich owcach: „Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”. Jezus zwyciężył, ma moc, żeby nas obronić przed złem. Podążajmy za Nim z radością, pamiętając o celu naszej ziemskiej wędrówki, jakim jest życie wieczne z Bogiem.

Informacje duszpasterskie III Niedziela Wielkanocna – 05.05.2019 r. Niedziela Biblijna

Dziś usłyszymy o kolejnym spotkaniu zmartwychwstałego Jezusa z uczniami w czasie, kiedy łowili ryby, czyli wykonywali swoją pracę. W tym radosnym okresie wielkanocnym warto sobie uświadomić, że On przychodzi również do naszej codzienności. Wprawdzie Go nie widzimy ale On jest. Obyśmy potrafili Go poznać, jak jeden z uczniów, który powiedział: „To jest Pan”.

Informacje duszpasterskie II Niedziela Wielkanocna – 28.04.2019 r. Święto Miłosierdzia Bożego

Któż z nas nie chciałby zobaczyć zmartwychwstałego Pana Jezusa mówiącego: „Pokój wam!”. Nie widzimy Go tak jak uczniowie, ale wierzymy w Jego żywą obecność niosącą pokój i radość. Obchodzimy dziś Niedzielę Miłosierdzia, która przypomina nam, że miłość Boga jest większa od naszego grzechu. Bóg jest naszym wybawieniem. Nie bądźmy na Niego obojętni. Dziękujmy Bogu za Jego miłosierdzie i prośmy o umocnienie naszej wiary.

Informacje duszpasterskie Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego: 21.04.2019 r.

„Pan zmartwychwstał, jak przepowiedział” – taka wiadomość rozchodziła się w niedzielny poranek po całej Jerozolimie. Jednych ta wiadomość wprawiała w złość, innych w radość i zadziwienie. Dla każdego z nas ta wiadomość jest fundamentem wiary i źródłem radości. Jezus przychodzący do wieczernika błogosławi nam i daje się dotknąć wszystkim, którym trudno uwierzyć. Szczęść Boże wszystkim Parafianom na te uroczyste dni i nadchodzący czas.

Informacje duszpasterskie Niedziela Palmowa – 14.04.2019 r.

Wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Podobnie jak tłumy wołające „Hosanna”, my również przyszliśmy z palmami i oddajemy Bogu chwałę.Dziś rozpoczynamy Wielki Tydzień i usłyszymy opis męki naszego Zbawiciela. Wydarzenia, które będziemy przeżywać w najbliższych dniach, mają kluczowe znaczenie dla naszego zbawienia. Nie bądźmy więc obojętni na cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Tu chodzi o nasze życie wieczne.

Informacje duszpasterskie V Niedziela Wielkiego Postu – 07.04.2019 r.

Rozpoczynamy dziś Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii – czas odnowy naszych relacji z Bogiem i ludźmi. Przewodniczy im ks. Tomasz Nowak, proboszcz (od 25 lat) parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniazdowie, kustosz pięknego sanktuarium św. Jana Vianneya w Mzykach, a w latach 1991-1993 wikariusz naszej parafii. Witamy Go bardzo  serdecznie  w  naszej wspólnocie. Owoce tych duchowych ćwiczeń i księdza rekolekcjonistę polecamy modlitwie parafian.

Ogłoszenia duszpasterskie IV Niedziela Wielkiego Postu – 31.III.2019r.

Dzisiejszą, czwartą z wielkopostnych niedziel przeżywamy jako „niedzielę radości”. Znajduje to wyraz w liturgii czytań, które ukazują nam otwarte ramiona Boga gotowego zawsze przebaczyć. Spójrzmy na obraz ojca, który cieszy się z powrotu syna i puszcza w niepamięć całą jego przeszłość, dlatego że kocha swoje dziecko. Z tym kochającym Ojcem spotykamy się na każdej Eucharystii. 

Informacje duszpasterskie III Niedziela Wielkiego Postu –24.03.2019 r

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy wezwanie do nawrócenia. To jest nasze zadanie na Wielki Post i na całe życie. Jeszcze nie jest za późno, żeby zwrócić się do Boga i przeżywać rzeczywistość w odniesieniu do Jego dobroci i miłości. Codzienne radości ale i także cierpienia i upadki, powierzajmy Bożemu Miłosierdziu podczas Mszy św. i podejmowanych przez nas praktyk wielkopostnych.