Chrzest jest pierwszym sakramentem. Przyniósł go Chrystus wszystkim ludziom, aby mieli życie wieczne, a potem wraz z Ewangelią powierzył go swojemu Kościołowi, dając Apostołom polecenie:

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19).

Chrzest czyni nas Dziećmi Bożymi, członkami Kościoła, obdarza nadzieją i miłością, otwiera drogę do nieba. Jest przejściem ze stanu śmierci duchowej do życia, z niewoli szatana do wolności Dzieci Bożych. Chrzest jest także sakramentalnym węzłem jedności, łączącym wszystkich, którzy są nim naznaczeni. Obmycie wodą, któremu towarzyszy słowo oczyszcza człowieka od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego i osobistego oraz czyni go uczestnikiem Bożej natury. /Na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego 1213-1274/

Wymagane dokumenty przy zgłaszaniu chrztu w Kancelarii Parafialnej:

  • Rodzice dziecka muszą faktycznie zamieszkiwać na terenie naszej parafii (niekiedy nie jest to równoznaczne z miejscem zameldowania). Jeśli rodzice mieszkają w innej parafii potrzebne jest pisemne zezwolenie na chrzest dziecka z parafii zamieszkania rodziców.
  • dowód osobisty rodzica/rodziców dziecka zgłaszającego chrzest
  • akt urodzenia dziecka z USC,
  • dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania), rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii, potrzebują specjalne zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami, zaświadczenia te otrzymuje się w kancelarii swojego kościoła parafialnego – w parafii, na terenie której aktualnie i faktycznie się zamieszkuje (niekiedy nie jest to równoznaczne z miejscem zameldowania).

Ważne!
Rodzice zgłaszają wolę ochrzczenia dziecka w kancelarii parafialnej przynajmniej 3 tygodnie przed uroczystością, aby w odpowiednim czasie uczestniczyć w specjalnej katechezie.

Katecheza chrzcielna obowiązkowa dla rodziców dziecka odbywa się w środę przed III niedzielą miesiąca o godz. 19:20 w domu parafialnym przy ul. Kilińskiego 8.

Terminy spotkań znajdziesz tutaj. Zarówno rodzice (jeśli nie mają przeszkód tzn. żyjący w konkubinacie czy związku cywilnym) przed chrztem swojego dziecka powinni przystąpić do spowiedzi świętej, jak również chrzestni i inni członkowie rodziny. Natomiast w czasie chrztu świętego przystąpić do Komunii Świętej. 

Rodzice chrzestni, z racji zadania jakie zobowiązują się przyjąć na siebie, powinni mieć ukończony 16 rok życia, przyjąć wcześniej wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia), bez przeszkód przystępować do sakramentów świętych (rodzicem chrzestnym nie może być np. osoba żyjąca w związku niesakramentalnym lub odrzucająca naukę Kościoła, także młodzież nie uczęszczająca na katechezę szkolną).

Chrzty są udzielane:

  • w trzecią/ew. pierwszą niedzielę miesiąca w czasie Mszy Świętej o godz. 12.30
  • pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych o godz. 12.30
  • pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia o godz. 12.30.
    Planując termin chrztu świętego, należy wziąć pod uwagę udział w katechezie chrzcielnej, terminy znajdziesz tutaj