Spotkania przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania z reguły odbywają się w piątki każdego miesiąca z wyjątkiem wakacji.

W drugie piątki miesiąca I rok przygotowania (kl. 6)

W trzecie piątki miesiąca II rok przygotowania (kl. 7)

W czwarte piątki miesiąca III rok przygotowania (kl. 8 i starsi)

Wyjątkowo, z ważnych przyczyn, schemat ten może ulec zmianie o czym kandydaci będą wcześniej poinformowani.