Katechetka:

s. Grażyna Wydra, CSFN

Zakrystianka:

s. Lucjana Mucha, CSFN

Organista:

Pan Artur Magacz