Oto kilka zdjęć z kompleksowego remontu parteru i I piętra domu parafialnego,
remont trwał od maja do sierpnia 2017r.