Pogrzeb nie jest sakramentem, jest ostatnią posługą ludzi dla zmarłego człowieka na ziemi i zaliczany jest do tzw. sakremantaliów. Jest to pełne wdzięczności pożegnanie, jakie wspólnota chrześcijańska oddaje swemu bliskiemu, zanim jego ciało zostanie pogrzebane.

Śmierć w rodzinie należy do najbardziej przykrych przeżyć. Starajmy się jednak wtedy szczególnie, pamiętać o Chrystusie, który zapewnia nas o życiu wiecznym i który nieustannie jest z nami jako nasza jedyna pociecha, nadzieja i ostoja. Dlatego łączmy się w takich chwilach z Jezusem, który zapewnia: “Kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”.

Kościół towarzyszy zmarłemu na końcu jego ziemskiej drogi, by oddać go “w ręce Ojca”.

Podstawowe informacje na temat pogrzebu w naszej parafii:

  • Prawo kościelne stanowi, że pogrzeb katolicki przysługuje osobie, która prowadziła życie wiary, czemu dawała świadectwo przez praktyki religijne (uczęszczała na Eucharystię, przystępowała do sakramentów świętych, przyjmowała wizytę kolędową kapłana).
  • Pogrzeb należy zgłosić możliwie najwcześniej w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania (KANCLELARIA – KONTAKT), wyjątkowo można pogrzeb zgłosić o innej porze.
  • W naszej parafii możliwe są dwie formy odprawienia obrzędów pogrzebowych:

– Msza Święta pogrzebowa w kościele parafialnym św. Jakuba Ap. i przejazd konduktu na wybrany cmentarz grzebalny

– Msza Święta pogrzebowa w wybranym kościele cmentarnym i odprowadzenie zmarłego do grobu na tym cmentarzu

  • Wymagane dokumenty przy zgłoszeniu pogrzebu:

– Akt Zgonu z USC

– Jeśli osoba nie była blisko znana duszpasterzom, zgłaszając pogrzeb należy przedstawić w zależności od sytuacji zaświadczenie kapelana szpitala o przystąpieniu do sakramentu chorych bądź pamiątkę ostatniej spowiedzi, chyba, że któryś z duszpasterzy parafii opatrzył zmarłego sakramentami na drogę do wieczności.

  • Inne szczegóły pogrzebu Rodzina Zmarłego omawia bezpośrednio z wybranym przez siebie zakładem pogrzebowym i zarządem cmentarza gdzie zmarły ma być pogrzebany.

Najlepszym darem dla osoby zmarłej jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.), dlatego gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłego i pełnego uczestnictwa we Mszy św. pogrzebowej.

Przed Mszą św. pogrzebową i podczas jej trwania nie ma możliwości skorzystania z Sakramentu Pokuty, dlatego też prosimy by rodzina osoby zmarłej w razie potrzeby skorzystania ze Spowiedzi uczyniła to wcześniej.

Pamiętajmy, że również po pogrzebie o zmarłym należy pamiętać, otaczając go modlitewną pamięcią np. przez zamawianie Mszy św. w rocznicę śmierci; w innych terminach (np. w dzień imienin, urodzin); czy tzw. „wypominki”.

               

Zakaz otwierania trumien ze zwłokami

W związku z coraz częstszymi przypadkami dotyczącymi nieprzestrzegania zakazu otwierania trumien ze zwłokami w kościołach i kaplicach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami powyższe jest niedozwolone.

Postępowanie ze zwłokami reguluje ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2126) wraz z aktami wykonawczymi. Stosownie do art. 12 ust. 2 ww. ustawy przenoszenie lub przewożenie zwłok w otwartych trumnach jest wzbronione. Ponadto zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. nr 153, poz. 1783 z późn. zm.) po złożeniu zwłok w trumnie i przymocowaniu wieka, trumny nie wolno otwierać.

Ten przepis prawa jednoznacznie zabrania otwierania trumny w kościołach i kaplicach. Pożegnanie zmarłego i ewentualna identyfikacja powinny odbywać się w miejscu, gdzie zwłoki były przechowywane przed złożeniem ich do trumny i przymocowaniem wieka trumny.

Wobec powyższego otwieranie trumien w kościele parafialnym stanowi naruszenie obowiązującego prawa, którego zapisy jednoznacznie wskazują na zakaz ich otwierania. Bardzo prosimy Rodzinę Zmarłego/Zmarłej i zakłady pogrzebowe o przestrzeganie powyższego zakazu i taką organizację ceremonii pogrzebowej, aby Rodzina mogła pożegnać Zmarłego w pomieszczeniach zakładu pogrzebowego!