Informacje duszpasterskie XXVIII Niedziela zwykła – 10.10.2021r

wpis w: Aktualności | 0

„Trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność” – mówi Jezus do uczniów, zapraszając ich na drogę wewnętrznej wolności. Jego wyzwalające słowo dotyka i kształtuje także nasze serca. Otwórzmy je na Boże działanie aby z większym zaangażowaniem i hojnością kroczyć Jego drogami.

Sakrament bierzmowania

wpis w: Aktualności | 0

Jest jeszcze możliwość złożenia deklaracji, czyli zapis kandydatów na I rok przygotowania (także osób starszych), zainteresowani proszeni są o pilny kontakt z Ks. Michałem Biedakiem (najlepiej przybyć na spotkanie).

Informacje duszpasterskie XXV Niedziela zwykła – 19.09.2021r

wpis w: Aktualności | 0

„Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi” – mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, wskazując na cel swojej ziemskiej wędrówki. Jego przejście przez śmierć do chwały Ojca to droga do pokory, na której przemienił tragiczne okoliczności swojego życia w dar. Zgromadzeni na Eucharystii, chcemy potwierdzić naszą decyzję pójścia za Chrystusem.