Informacje duszpasterskie: IV Niedziela Wielkanocna, Dobrego Pasterza – 25 IV 2021

wpis w: Aktualności | 0

Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw
o powołania do służby w Kościele. Nasz Pan, Jezus Chrystus, nazywa siebie Dobrym Pasterzem, który zna swoje owce po imieniu i oddaje za nie życie. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, którzy tak jak Chrystus podejmą w Kościele służbę głoszenia słowa i sprawowania sakramentów. Przez cały tydzień w kaplicy adoracji o 17.50 podczas nabożeństwa różańcowego modlić się będziemy o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Informacje duszpasterskie: III Niedziela Wielkanocna, Niedziela Biblijna – 18 IV 2021

wpis w: Aktualności | 0

Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym w drodze do niebieskiej ojczyzny. Chrystus gromadzi nas na uczcie eucharystycznej, wyjaśnia nam pisma, w sakramentalnych znakach sam staje się pokarmem, byśmy nie ustali w drodze. W rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym prośmy Pana Jezusa szczególnie o to, aby pozwolił nam jeszcze bardziej ukochać i zrozumieć Pismo Święte. Wygospodarujmy w tym tygodniu nieco więcej czasu, abyśmy mogli sięgać po Biblię.

Informacje duszpasterskie: Zmartwychwstanie Pańskie – 04 IV 2021

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Po misterium Świętego Triduum: po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci, nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej.