Informacje duszpasterskie: Zmartwychwstanie Pańskie – 04 IV 2021

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Po misterium Świętego Triduum: po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci, nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej.