Informacje duszpasterskie XIII niedziela zwykła 28.06.2020 r.

Zmartwychwstały Chrystus żyje w Kościele i żyje w ludziach. Służąc więc bliźnim, służymy samemu Chrystusowi, naszemu Panu. Biorąc Jego krzyż i wchodząc w trudne sytuacje, odnosimy zwycięstwo, tak jak On ze śmierci przeszedł do życia. Ta Ofiara Eucharystyczna, na której gromadzimy się dzisiaj, ma uświadomić nam znowu, że żaden dobry czyn nie straci nagrody i że blisko nas jest Zmartwychwstały Zbawiciel. Mamy nieustannie wkraczać w nowe życie i mamy umierać dla grzechu, by żyć dla Boga.

Informacje duszpasterskie XII niedziela zwykła 21.06.2020 r.

Chrystus przyjął cierpienie, prześladowanie i śmierć ale zwyciężył i zmartwychwstał. Dzieje Kościoła toczą się także wśród trudów, prześladowań i cierpienia lecz to także jest drogą do zwycięstwa i chwały. My również nieraz doznajemy cierpień z powodu wyznawanej wiary. Chrystus wzywa nas jednak do wytrwania i umacnia swym przykładem, swoją ofiarą i zwycięstwem.

Kanoniczna Wizytacja Parafii 21.06.2020r.

Już w najbliższą niedzielę 21 czerwca br. naszą wspólnotę parafialną nawiedzi Jego Ekscelencja Ks. Bp dr Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy, który dokona wizytacji. Tego typu wizytacja przeprowadzana jest w każdej parafii raz na 5 lat. Ostatnia miała miejsce 28 czerwca 2015r., kiedy gościliśmy Arcybiskupa Metropolitę Wacława Depo. Serdecznie zapraszamy do osobistego udziału w spotkaniach z Księdzem Biskupem, następcą apostołów, aby umocnić wiarę i łączność z Kościołem.

Informacje duszpasterskie XI Niedziela zwykła – 14.06.2020r.

Przez Krew Chrystusa Bóg zawarł z ludźmi Nowe Przymierze i ustanowił nowy Lud Boży – Kościół. Do Kościoła wchodzimy przez wiarę zbudowaną na fundamencie apostołów. Nasza niedzielna Eucharystia ma być znakiem tego Nowego Przymierza bo gromadzimy się by składać dziękczynienie i wypełniać misję kapłańską wobec całego świata.