Informacje duszpasterskie: III Niedziela Wielkanocna, Niedziela Biblijna – 18 IV 2021

wpis w: Aktualności | 0

Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym w drodze do niebieskiej ojczyzny. Chrystus gromadzi nas na uczcie eucharystycznej, wyjaśnia nam pisma, w sakramentalnych znakach sam staje się pokarmem, byśmy nie ustali w drodze. W rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym prośmy Pana Jezusa szczególnie o to, aby pozwolił nam jeszcze bardziej ukochać i zrozumieć Pismo Święte. Wygospodarujmy w tym tygodniu nieco więcej czasu, abyśmy mogli sięgać po Biblię.

Informacje duszpasterskie: Zmartwychwstanie Pańskie – 04 IV 2021

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Po misterium Świętego Triduum: po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci, nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej.

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE: V NIEDZIELA PALMOWA – 28 III 2021

W związku z zaostrzeniem wymogów sanitarno-epidemicznych informujemy, że od 27 marca w naszym kościele może przebywać jednocześnie 30 osób z zachowaniem dystansu 1,5 m. W liturgii będzie można także uczestniczyć w kaplicy Wieczystej Adoracji oraz na zewnątrz świątyni na kościelnym placu – z zachowaniem bezpiecznej odległości pomiędzy wiernymi. Gorąco apelujemy o wzajemną troskę, życzliwość i wyrozumiałość a co za tym idzie o przestrzeganie obowiązujących limitów, dystansu społecznego, zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.