Informacje duszpasterskie XXVI Niedziela zwykła – 29.09.2019 r.

Eucharystia jest to szczyt miłości Boga do człowieka. Miłość Boga która nie zna miary. Stwórca obdarza nas miłością i oczekuje, że również i my odpowiemy naszą miłością na Jego miłość. Niedziela jest dniem, w którym w sposób szczególny  przybliżamy się do miłości Boga. Uczestnictwo we Mszy św. oraz przyjęcie Komunii św., to wyraz naszej miłości względem Boga. Czynimy to w duchu wynagrodzenia za grzechy nasze i świata całego.

Triduum ku czci św. Stanisława Kostki 2019

wpis w: Aktualności | 0

Trwa Triduum ku czci św. Stanisława Kostki w naszej parafii. We wtorek 17 września zawitała do nas FUNDACJA MAŁEGO I DUŻEGO CZŁOWIEKA KOLOROWA, przedstawiciele fundacji przeprowadzili zajęcia edukacyjne, robotykę i zajęcia sportowe. Uśmiechnięte twarze uczestników świadczą o tym, że wypoczynek i modlitwa mogą iść z sobą w parze.

Informacje duszpasterskie XXIV Niedziela Zwykła – 15 IX 2019 r.

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.

Informacje duszpasterskie XXIII Niedziela Zwykła – 08 IX 2019 r.

Z okazji przypadającego dziś 105. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy naszą szczególną modlitwą i pamięcią otaczamy wszystkich, którzy z różnych przyczyn opuścili swoją ojczyznę, a szczególnie naszych krewnych, przyjaciół i parafian przebywających na emigracji. Do tej pory dzień ten był obchodzony w styczniu, ale papież Franciszek w ubiegłym roku zmienił datę obchodów na drugą niedzielę września. Dziś przypada wspomnienie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.