Informacje duszpasterskie XXX Niedziela zwykła – 27.10.2019 r

Jezus podaje przykład modlitwy, która została wysłuchana: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”. Przyznanie się do swojej słabości i grzechu jest trudne ale dzięki temu możemy stanąć w prawdzie przed przebaczającym Ojcem w niebie. Właśnie taka postawa a nie uważanie siebie za lepszego od innych, przybliża nas do Boga. „Bóg pysznym się sprzeciwia a pokornym daje łaskę”. Obyśmy w naszym codziennym życiu mieli zawsze postawę celnika z dzisiejszej Ewangelii a nie faryzeusza.

Informacje duszpasterskie XXIX Niedziela zwykła – 20.10.2019 r

wpis w: Aktualności | 0

Jezus zachęca nas, aby się modlić i nie ustawać. Może nieraz nam się wydaje, że nasze modlitwy pozostają niewysłuchane. Tymczasem, Jezus zapewnia nas, że kiedy będziemy się zwracać do Boga, Ojciec w niebie weźmie nas w obronę. Wytrwała modlitwa jest wyrazem naszej wiary. Powierzajmy Bogu z ufnością nasze codzienne sprawy w czasie Mszy św.

Informacje duszpasterskie XXVIII Niedziela Zwykła – 13 X 2019 r.

Nasze życie nawet jeśli tego nie zauważamy, jest pełne cudów. To obecność drugiego człowieka, dobroć i miłość doświadczona w codziennym życiu a także Boże przebaczenie. Dziś usłyszymy, jak ważna jest wdzięczność. Mamy dziękować Bogu za wszystko. Za wszystko – bo wszystko otrzymaliśmy. Nie zapominajmy o wdzięczności. Dziękując Bogu, oddajemy Mu chwałę i wyznajemy wiarę w Jego dobroć.

Informacje duszpasterskie XXVI Niedziela zwykła – 29.09.2019 r.

Eucharystia jest to szczyt miłości Boga do człowieka. Miłość Boga która nie zna miary. Stwórca obdarza nas miłością i oczekuje, że również i my odpowiemy naszą miłością na Jego miłość. Niedziela jest dniem, w którym w sposób szczególny  przybliżamy się do miłości Boga. Uczestnictwo we Mszy św. oraz przyjęcie Komunii św., to wyraz naszej miłości względem Boga. Czynimy to w duchu wynagrodzenia za grzechy nasze i świata całego.