Kapłańskie Imieniny

wpis w: Aktualności | 0

Dni 4 i 5 marca zapiszą się miłym akcentem. Bowiem kolejno obchodziliśmy święto Św. Kazimierza Królewicza i wspomnienie Św. Adriana Męczennika, w tych dniach swoje patronalne święto obchodzili Ks. Proboszcz Kazimierz i Ks. dr Adrian.

Gościliśmy Pana Grzegorza Polakiewicza

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 1 – 11 marca br. gościliśmy w naszej wspólnocie Pana Grzegorza Polakiewicza. Nazywają go wędrownym ewangelizatorem, przyjacielem bezdomnych i kardynałów, ludzi nauki, kultury i sztuki. Każde z tych określeń jest prawdziwe. Pomimo swojej niepełnosprawności trzy razy doszedł do Santiago de Compostela drogą Św. Jakuba Apostoła.

Informacje duszpasterskie I Niedziela Wielkiego Postu: 01 marca 2020 r.

Od Środy Popielcowej przeżywamy 40 dniowy okres Wielkiego Postu, w którym mamy się przygotować do owocnego przeżycia Świąt Paschalnych. Podejmijmy konkretne wyrzeczenia wielkopostne i uczynki pokutne, takie jak choćby Jałmużna Wielkopostna – skarbonki miłosierdzia, są wyłożone na stoliku za ławkami. Niech te praktyki wielkopostne pomogą nam przezwyciężać grzeszne słabości i żyć pełnią wiary. W tegorocznym Orędziu na Wielki Post papież Franciszek napisał: „Także dzisiaj ważne jest wezwanie ludzi dobrej woli do dzielenia się swoimi dobrami z najbardziej potrzebującymi poprzez jałmużnę, jako formę osobistego uczestnictwa w budowaniu świata bardziej sprawiedliwego”.

Informacje duszpasterskie VI Niedziela zwykła – 16.02.2020r.

 „Jeśli chcesz, zachowasz przykazania” – usłyszymy w dzisiejszej liturgii słowa. Bóg wzywa nas, byśmy nie szukali wykrętów ale poważnie traktowali Boże prawo. Niech udział w tej Eucharystii, będącej uwielbieniem przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Boga Ojca a zwłaszcza przyjęcie Ciała Pańskiego, naszego pokarmu na życie wieczne, uzdalnia nas do takiego życia, byśmy zawsze mogli Bogu się podobać.

Informacje duszpasterskie V Niedziela zwykła – 9.02.2020r.

Bogu nie chodzi o gzymsy i fasady. Czysto zewnętrzne oddawanie czci nie jest Mu potrzebne. Chodzi raczej o to, byśmy oddawali mu cześć, wiernie trzymając się Jego przykazań – usłyszymy w dzisiejszej liturgii słowa. Tak żyjąc, najlepiej odda-jemy Mu cześć i przyczyniamy się do tego, że świat staje się lepszy. Niech ta Eucharystia, w której Bóg daje nam samego siebie, sprawi, że kiedy usłyszymy na koniec słowo „Idźcie”, pójdziemy zdecydowani żyć Ewangelią na przekór temu, co proponuje nam dzisiejszy świat.