Informacje duszpasterskie VI Niedziela Wielkanocna – 17.05.2020r.

Żyjemy wśród przeciwności, trudów i cierpień. Chrystus jednak nie pozostawił nas samych, obiecał zesłać Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty wspiera nas w walce ze złem, uświęca w drodze przez życie i nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji. Z wdzięcznością stańmy przed Bogiem i prośmy, by mocą Trzeciej Osoby B oskiej oczyścił naszej sumienia, abyśmy mogli z należytym usposobieniem przyjąć dary Boże spływające z Mszy św.