Informacje duszpasterskie III Niedziela zwykła – 26.01.2020 r.

Dzisiejsza niedziela z postanowienia Ojca Świętego Franciszka jest obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Ma ona sprowokować wszystkich wiernych, aby Biblia nie była dla nich jedną z wielu książek, lecz Słowem Życia, które niesie Zbawienie, ma przyczynić się do tego „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”. Zachęcamy szczególnie może dziś do pochylenia się Słowem Bożym i rodzinnego czytania Pisma Świętego.