Informacje duszpasterskie – XXIX Niedziela zwykła – 17.10.2021r

Kto idzie za Jezusem, musi zmieniać nieustannie swój sposób myślenia. Droga Jezusa nie jest drogą zaszczytów, panowania nad innymi, poczucia wyższości. To droga pokornej służby innym. Prośmy Pana, by uwolnił nas od pychy, od żądzy władzy i dominowania nad innymi. W każdej Eucharystii Bóg daje nam siebie bardzo pokornie.

Informacje duszpasterskie XXVIII Niedziela zwykła – 10.10.2021r

wpis w: Aktualności | 0

„Trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność” – mówi Jezus do uczniów, zapraszając ich na drogę wewnętrznej wolności. Jego wyzwalające słowo dotyka i kształtuje także nasze serca. Otwórzmy je na Boże działanie aby z większym zaangażowaniem i hojnością kroczyć Jego drogami.

Sakrament bierzmowania

wpis w: Aktualności | 0

Jest jeszcze możliwość złożenia deklaracji, czyli zapis kandydatów na I rok przygotowania (także osób starszych), zainteresowani proszeni są o pilny kontakt z Ks. Michałem Biedakiem (najlepiej przybyć na spotkanie).

Informacje duszpasterskie XXV Niedziela zwykła – 19.09.2021r

wpis w: Aktualności | 0

„Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi” – mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, wskazując na cel swojej ziemskiej wędrówki. Jego przejście przez śmierć do chwały Ojca to droga do pokory, na której przemienił tragiczne okoliczności swojego życia w dar. Zgromadzeni na Eucharystii, chcemy potwierdzić naszą decyzję pójścia za Chrystusem.