Informacje duszpasterskie II Niedziela Adwentu – 08.12.2019r.

W sposób szczególny wspominamy dziś Maryję, obchodząc uroczystość Jej Niepokalanego Poczęcia. Maryja nie tylko była wolna od grzechu, ale również żyła blisko Boga. Słowa, które wypowiedziała podczas zwiastowania: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!”, pokazują, jak bardzo Bogu ufała. W tym możemy Ją naśladować i prosić o Jej pomoc w przygotowaniu naszych serc na przyjście Jezusa.

Informacje duszpasterskie I Niedziela Adwentu – 1.12.2019r.

Rozpoczynamy  Adwent – czas pobożnego i radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia i na powtórne przyjście Chrystusa – a wraz z nim nowy rok kościelny i duszpasterski. Mottem nowego roku są słowa:Wielka tajemnica wiary. Rozpoczyna on trzyletni cykl formacyjny, który będzie poświęcony Eucharystii. Pogłębienie życia Mszą św. – to jest zadanie przed którym stoimy.

Informacje duszpasterskie Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 24.11.2019r.

W życiu liturgicznym Kościół kończy kolejny rok. Dzisiaj przypada ostatnia niedziela roku kościelnego i Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Z tej okazji członkom naszego parafialnego oddziału Akcji Katolickiej dziękujemy za zaangażowanie w życie naszej parafii.