Informacje duszpasterskie VI Niedziela zwykła – 16.02.2020r.

 „Jeśli chcesz, zachowasz przykazania” – usłyszymy w dzisiejszej liturgii słowa. Bóg wzywa nas, byśmy nie szukali wykrętów ale poważnie traktowali Boże prawo. Niech udział w tej Eucharystii, będącej uwielbieniem przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Boga Ojca a zwłaszcza przyjęcie Ciała Pańskiego, naszego pokarmu na życie wieczne, uzdalnia nas do takiego życia, byśmy zawsze mogli Bogu się podobać.

Informacje duszpasterskie V Niedziela zwykła – 9.02.2020r.

Bogu nie chodzi o gzymsy i fasady. Czysto zewnętrzne oddawanie czci nie jest Mu potrzebne. Chodzi raczej o to, byśmy oddawali mu cześć, wiernie trzymając się Jego przykazań – usłyszymy w dzisiejszej liturgii słowa. Tak żyjąc, najlepiej odda-jemy Mu cześć i przyczyniamy się do tego, że świat staje się lepszy. Niech ta Eucharystia, w której Bóg daje nam samego siebie, sprawi, że kiedy usłyszymy na koniec słowo „Idźcie”, pójdziemy zdecydowani żyć Ewangelią na przekór temu, co proponuje nam dzisiejszy świat.

Informacje duszpasterskie IV Niedziela zwykła – 2.02.2020 r.

wpis w: Aktualności | 0

Obchodzimy dziś święto Ofiarowania Pańskiego, gdy Symeon i Anna rozpoznali w małym Jezusie Zbawiciela. Czasem trudno zobaczyć Boga i Jego działanie w tym, co niepozorne i – mogłoby się wydawać – zwyczajne. Tymczasem On przychodzi do nas w czasie Mszy św., jest przy nas w naszej codzienności. Wychwalajmy Boga i bądźmy dobrzy dla ludzi. Pozwólmy Chrystusowi aby był światłem naszego życia.

Informacje duszpasterskie III Niedziela zwykła – 26.01.2020 r.

Dzisiejsza niedziela z postanowienia Ojca Świętego Franciszka jest obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Ma ona sprowokować wszystkich wiernych, aby Biblia nie była dla nich jedną z wielu książek, lecz Słowem Życia, które niesie Zbawienie, ma przyczynić się do tego „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”. Zachęcamy szczególnie może dziś do pochylenia się Słowem Bożym i rodzinnego czytania Pisma Świętego.