Zakończył się I etap prac przy kościele.

Dnia 20 listopada 2018r. zakończył się I etap prac przy naszym kościele. W ciągu dwóch miesięcy udało się wykonać: rozbiórkę kostki granitowej wokół budynku, odkopanie ścian fundamentowych na głębokość 3 m wraz z wywiezieniem ziemi (glina), rozbiórkę dwóch dolnych schodów do pomieszczeń, oczyszczenie odkopanych ścian fundamentowych parą wodną, usunięcie kruszącej się zaprawy, wykonanie nowego tynku, izolację przeciwwilgociową pionową ścian fundamentowych masą bitumiczną, obłożenie ścian folią kubełkową, zasypanie ścian fundamentowych świeżym piaskiem średnioziarnistym, odtworzenie nawierzchni granitowej, wybudowanie nowych schodów do dwóch dolnych wejść, obłożenie granitem oraz założenie nowych balustrad i poręczy, zainstalowanie systemu nieinwazyjnego osuszania murów marki AQUAPOL. Ze względu na niską temperaturę nie wykonano oczyszczenia cokołu kościoła, który jest wykonany z piaskowca, a pracę tę przesunięto na maj 2019 r., zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków.

Jednocześnie dotychczas wyremontowano parter i I piętro domu parafialnego.

Koszt tych prac wyniósł 426 000 zł. Nasze prace można było wykonać dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (120 000zł) oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (78 000zł). Pozostałe koszty musi ponieść parafia w kwocie 228 000zł.

Kilka zdjęć dokumentujących prace przy kościele znajdziesz tutaj.

Zdjęcia dokumentujące wcześniejsze prace na plebanii znajdziesz tutaj.