Ważne informacje!

wpis w: Aktualności | 0
W związku z trwaniem epidemii koronawirusa przypominamy wszystkim uczestnikom nabożeństw w naszym kościele, że obowiązują nas wytyczne sanitarne:
– obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, przyłbicy albo maseczki, ust i nosa w miejscach kultu religijnego, wyłącznie celebrans, koncelebransi i posługujący podczas liturgii nie muszą zasłaniać twarzy jedynie podczas celebracji.

– zalecenie dotyczące udzielania Komunii Świętej:
  • osoby pragnące przyjąć Komunie Świętą na rękę winny to uczynić jako pierwsze, dlatego prosi się je, aby bezpośrednio po słowach Panie nie jestem godzien… ustawiły się przed kapłanem udzielającym Komunii Świętej, osoby te winny mieć prawidłową postawę do przyjęcia Komunii w ten sposób: po podejściu do kapłana wyciągamy lekko do przodu prawą dłoń i kładziemy na nią lewą. Obie dłonie powinny znajdować się na wysokości naszej klatki piersiowej. Gdy kapłan złoży Pana Jezusa na naszej lewej dłoni, przyjmujemy go z szacunkiem należnym Eucharystii. Prawą ręką chwytamy hostię i spożywamy ją przy kapłanie.
  • osoby przyjmujące Komunie Świętą do ust, przyjmują ją w następnej kolejności. Przypominamy, że wzorcową postawą przyjmowania Komunii Świętej jest postawa klęcząca do ust i do takiej zachęcamy wszystkich uczestników Mszy Świętych w naszym kościele. Kapłani bezpośrednio przed udzieleniem Komunii Świętej dezynfekują dłonie środkami wirusobójczymi.

Dziękujemy za respektowanie powyższych wytycznych w celu wspólnego dobra nas wszystkich.