ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Wyjątkowe są tegoroczne obchody II Niedzieli Wielkanocnej, czyli Święta Miłosierdzia Bożego. Zwykle w ten dzień nasze kościoły były pełne, wierni korzystali obficiej ze spowiedzi świętej i Eucharystii, odbywały się także chrzty dzieci. Inaczej jednak dzień ten jest obchodzony w 2020r. – 19 kwietnia przechodzi do historii. Z niezbadanych wyroków Opatrzności Bożej, w Polsce trwa epidemia koronawirusa, nasze ulice, kościoły nadal pozostają puste personalnie, ale nie brak w nich modlitwy i błagań o Boże Miłosierdzie i pomoc w tym trudnym czasie.

W tym szczególnym dniu nie mogliśmy zapomnieć o modlitwie w godzinie śmierci Chrystusa. Punktualnie o 15.00 rozpoczęło się Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, któremu przewodniczył Ks. Mariusz Nabiałek. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem płynęły rzewne modlitwy, przebłagania, prośby. Kulminacyjnym ich punktem była Koronka do Miłosierdzia połączona z litanią.

Wymownym było zakończenie nabożeństwa, po błogosławieństwie w prawie pustym kościele, celebrans udał się w milczącej procesji na środek Placu Biegańskiego, gdzie Najświętszym Sakramentem pobłogosławił na cztery strony naszą parafię i nasze miasto. W modlitwach nie przemijała prośba: Jezu wejrzyj na naszą nędzę, oddal epidemię, daj zdrowie chorym, spraw aby ponownie świątynie i ulice zapełniły się ludźmi oddającymi Ci chwałę.

Nieliczni obecni na placu z czcią przyklękali przed Jezusem Eucharystycznym, inni przeszli nadal obojętnie.

Galeria zdjęć z tego wydarzenia TUTAJ

Niech poniższa modlitwa płynie z naszych serc:

 

MODLITWA ZAWIERZENIA MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

W OBLICZU PANDEMII KORONAWIRUSA

 

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II.

Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka.

Do Ciebie z pokorą wołamy:

Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc. Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Św. Janie Pawle, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami. Amen.

 

MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz,

pełni ufności prosimy Ciebie,

aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń

i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym

i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,

oraz pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,

inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,

czujemy się bezradni

w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,

ale ufamy Tobie,

i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,

i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.

Amen.

 

MODLITWA W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

Jezu Chryste,

przemierzałeś miasta i wsie „lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości”.

Na Twój rozkaz chorzy odzyskiwali zdrowie.

Przyjdź nam teraz z pomocą pośród rozprzestrzeniającego się w świecie koronawirusa, abyśmy mogli doświadczyć twojej uzdrawiającej miłości.

Ulecz tych, którzy są chorzy z powodu tego wirusa.

Niech odzyskają siłę i zdrowie dzięki dobrej opiece medycznej.

Ulecz nas z lęku, który uniemożliwia współpracę z innymi ludźmi i sprawia,

że sąsiedzi nie pomagają sobie nawzajem.

Uzdrów nas z naszej dumy, mogącej prowadzić do bagatelizowania choroby, której skutki nie znają granic.

Jezu Chryste, uzdrowicielu wszystkich,

bądź przy nas w czasach niepewności i smutku.

Bądź z tymi, którzy zmarli z powodu wirusa.

Niech odpoczywają z Tobą w Twoim wiecznym pokoju.

Bądź z rodzinami chorych i zmarłych, gdy martwią się i rozpaczają.

Strzeż ich przed chorobą i przed rozpaczą. Niech doświadczą twojego pokoju!

Bądź z lekarzami, pielęgniarkami, całym personelem medycznym i z tymi, którzy prowadzą badania nad znalezieniem lekarstwa.

Wspieraj wszystkich, którzy otaczają opieką poszkodowanych i narażają swoje życie.

Napełnij ich Twoim pokojem i chroń ich.

Bądź z przywódcami wszystkich narodów. Obdarz ich dalekowzrocznością w działaniu, by z miłością i prawdziwą troską zabiegali o dobro ludzi, którym mają służyć.

Daj im mądrość do inwestowania w długoterminowe rozwiązania, które pomogą nam przygotować się na przyszłe epidemie lub zapobiec im.
Niech wspólnie pracując, osiągną cel i doświadczą Twojego pokoju.

Jezu Chryste, pozostań z nami, gdziekolwiek jesteśmy, w domu czy za granicą, pośród wielu cierpiących czy tylko w gronie najbliższych.

Nie opuszczaj nas, gdy walczymy o życie i gdy opłakujemy jego utratę.

Pomóż nam wytrwać i być zawsze gotowymi,

a nasz niepokój zastąp swoim pokojem.

Jezu Chryste, uzdrów nas!