Stacja Wielkopostna w naszej parafii !!!

wpis w: Aktualności | 0

Kościoły stacyjne miasta Częstochowy to nowa inicjatywa duszpasterska Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo, która nawiązuje do tradycji Kościoła rzymskiego, zrodzonej w IV-V w. Zwyczaj stacji wielkopostnych, celebrowanych każdego dnia w innej świątyni miasta, kultywowany jest dzisiaj nie tylko w Rzymie, ale również w wielu miastach Polski jak np. w Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Lublinie.

Zgodnie z ideą kościołów stacyjnych, kolejne świątynie w mieście stają się „stacją” jednego dnia Wielkiego Postu, do którego to kościoła pielgrzymują wierni całego miasta. Każdego dnia w wyznaczonym kościele stacyjnym obowiązuje ten sam program.

Decyzją Księdza Arcybiskupa w ramach każdej stacji wielkopostnej w wyznaczonym kościele miasta Częstochowy należy przed wieczorną Mszą św. przeprowadzić godzinną Adorację Najświętszego Sakramentu oraz dać wiernym okazję skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Następnie w ramach wieczornej Eucharystii należy wygłosić homilię wielkopostną.

W naszej parafii od 7 do 10 kwietnia 2019 będą trwały rekolekcje wielkopostne, które wygłosi ks. Tomasz Nowak, proboszcz i kustosz Sanktuarium św. Jana Marii Vianney`a w Mzykach (wikariusz naszej parafii w latach 1991 – 1993). Na zakończenie rekolekcji 10 kwietnia o godz. 18.30 odbędzie się Msza Św. połączona z nauką rekolekcyjną i wyborem naszego kościoła na kościół stacyjny miasta Częstochowy w tym dniu.