Remont podziemi naszego kościoła

W ostatnim czasie Parafialna Rada Ekonomiczna podjęła decyzję o przygotowaniach do kompleksowego remontu podziemi naszego kościoła. Proszę potraktować tą sprawę jako priorytetową na najbliższe lata i plany gospodarcze naszej Parafii. Stan podziemia kościoła jest fatalny, wilgotność przekracza ponad 80%, są problemy z instalacją elektryczną, na ścianach widać zagrzybienie i szron. Wszystko to wpływa negatywnie na całą bryłę świątyni i zdrowie osób tam przebywających. Warto zaznaczyć, że w podziemiach kościoła znajdują się pomieszczenia użytkowe czyli kaplica i zakrystia. Przedstawiony kosztorys prac obejmujący m.in. izolację fundamentów, odwilgocenie ścian, założenie systemu odprowadzania wody gruntowej, renowację wewnętrznych ścian świątyni, kompleksową modernizację instalacji elektrycznej, założenie monitoringu, poszerzenie dwóch wejść dolnych i schodów do zakrystii i kaplicy, modernizację zewnętrznych schodów do wszystkich wejść kościoła wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych, wymianę okien przyziemia i drzwi opiewa na kwotę ok. 480 000 zł.
W obecnym stanie parafia nie jest w stanie samodzielnie sfinansować tego remontu dlatego podjęła starania o dofinansowanie z środków pomocowych dla obiektów zabytkowych z linii krajowych i unijnych dotacji. Obecnie złożony jest wniosek o wsparcie do Urzędu Marszałkowskiego oraz wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Niemniej jednak wkład własny jaki musi ponieść parafia to min. 150 000 zł, aby móc przystąpić do tych prac.
Przygotowanie powyższych wniosków poprzedziło sporządzenie inwentaryzacji kościoła, konieczne jest przygotowanie projektów rewitalizacji, nowych instalacji, zabudowy, nadzoru nad tymi pracami itp. – to zadanie, którego koszy parafia ponosi obecnie – ok. 70 000 zł.
W związku z powyższymi pracami zwracamy się do wszystkich szanownych parafian i gości o pomoc w tym wielkim dziele. Możemy to uczynić przez większe ofiary indywidualne składane w drugą niedzielę miesiąca (tzw. Taca inwestycyjna, której przychód będzie podawany publicznie w kolejną niedzielę) lub bezpośrednio w kancelarii lub na konto parafii (zostaną przygotowane bloczki z numerem konta, będzie je można pobrać ze stolików-jako darowizna na cele kultu religijnego-remont kościoła). Parafia nasza stale się zmniejsza i wyludnia. Nie jest już możliwe prowadzenie jakichkolwiek remontów tylko z oszczędności z tacy czy kolędy, jak było to choćby 15-20 lat temu. Mamy piękny kościół parafialny, nie możemy dopuścić, aby uległ dalszemu niszczeniu. Zwróćmy uwagę, że z naszej parafii powstawały nowe parafie m.in. św. Wojciecha, Bożego Ciała, Nawiedzenia Najśw. Marii Panny i nasi byli parafianie postawili tam od podstaw piękne nowe kościoły. Także i my w tej historii dziejów musimy stanąć przed remontem naszej świątyni. Dlatego prosimy was drodzy o wsparcie. W intencji ofiarodawców modlimy się w każdą niedzielę w czasie Mszy o 12.30. Bóg zapłać ! o postępach prac będziemy na bieżąco informować.

Dobrowolne ofiary na remont kościoła można składać na konto parafialne:
Numer konta bankowego:
83 1020 1664 0000 3902 0131 3162
Rzymskokatolicka Parafia
pw. Świętego Jakuba Ap.
ul. Kilińskiego 8
42-200 Częstochowa
Tytułem: ofiara na remont kościoła św. Jakuba Ap. w Częstochowie