Kolęda 2021 !!!

Drodzy Parafianie!

Ograniczenia związane z epidemią coronavirusa przyzwyczaiły nas do nowych sytuacji, z którymi musimy się nieustannie mierzyć. Tradycją, liczącą wiele dziesięcioleci, jest wizyta duszpasterska, zwana popularnie „kolędą”, kiedy to kapłan w imieniu Kościoła przynosi błogosławieństwo od Nowonarodzonego Chrystusa do naszych domów. W tym roku podjęliśmy decyzję o jej odwołaniu w tradycyjnej formie. Została podyktowana względami bezpieczeństwa naszych Parafian i szacunkiem wobec tych, którzy poprzez izolację chcą chronić swoje zdrowie i życie.

Dlatego przedstawiamy Państwu inną propozycje „kolędową”. Ponieważ nie możemy przyjść do Was, zapraszamy w tym roku do kościoła. Będziemy prosić o obfitość Bożych darów na rok 2021 dla każdej Rodziny. Wiąże się to z przypomnieniem niezbywalnej odpowiedzialności za Kościół domowy, jaki stanowi rodzina (stanowiąca przecież fundament i filar Kościoła Powszechnego), z uświadomieniem sobie zobowiązań dotyczących troski o rozwój wiary i dbałość o życie sakramentalne swoje i najbliższych.

Proponujemy następującą formułę spotkania:

  1. Najpierw zaprosimy reprezentanta Państwa Rodziny do uczestnictwa w nabożeństwie kolędowym (od poniedziałku do soboty) o godz. 17.30 według planu, który obowiązywał podczas „klasycznej” wizyty duszpasterskiej (umieszczony także w tym folderze).
  2. Przynosimy ze sobą naczynie z wodą, która w odpowiednim momencie liturgii zostanie poświęcona.
  3. Podczas nabożeństwa będzie okazja do przekazania ważnych informacji, dotyczących nowego roku duszpasterskiego, wydarzeń, planów i wyzwań przed którymi wszyscy stajemy.Przy wyjściu ze świątyni otrzymamy folder kolędowy, w którym umieszczony został przebieg modlitwy w gronie rodzinnym.
  4. W domu, w dogodnym dla wszystkich momencie, spotkają się wszyscy domownicy. Wyłączmy telewizor, multimedia. Ważne, aby zarezerwować dla siebie więcej czasu. Prosimy
    o przygotowanie stołu, na którym zostaną ustawione krzyż, zapalone świece, kropidło i naczynie z wodą święconą. Przedstawiciel rodziny rozpoczyna spotkanie śpiewem kolędy, następnie – korzystając np. z zaproponowanej przez nas propozycji modlitw – prosi o błogosławieństwo Boże dla rodziny. Domownicy mogą włączyć własne wezwania. Pamiętajmy w szczególny sposób o chorych, samotnych, o zmarłych. Po modlitwie błogosławieństwa gospodarz kropi mieszkanie i domowników wodą święconą.
  5. Ważnym elementem spotkania niech będzie rozmowa o wierze, jej radościach, nadziei, jak też przeżywanych trudnościach w doświadczeniu obecności Pana Boga w życiu. Może jej towarzyszyć wspólny posiłek – na wzór starochrześcijańskich uczt miłości, zwanych agapami.
  6. Jeśli ktoś chce poświęcić nowy dom czy mieszkanie, prosimy o indywidualne zgłoszenie.

Kierując się dobrze rozumianą troską o byt parafii, jej codzienne zwyczajne funkcjonowanie, możemy też złożyć podczas nabożeństwa w kościele ofiarę na jej utrzymanie, jak to miało miejsce przy klasycznej „kolędzie”. 

Mamy nadzieję, że nowa sytuacja, której jeszcze rok temu nikt z nas nie był
w stanie przewidzieć, wzmocni w nas nadzieję, otworzy nasze domy, serca i umysły na działanie Bożej łaski. Zmobilizuje do pogłębienia życia duchowego, odwagi we wzajemnym świadczeniu o swojej wierze.

W zmienności i niepewności czasów, w których jesteśmy zanurzeni, tylko Pan Bóg stanowi gwarancję stałości. Jeśli będziemy zjednoczeni w wierze i miłości, pokonamy wszelkie trudności. Bardzo dziękujemy Wam za materialne wsparcie naszej wspólnoty parafialnej, za współpracę i zrozumienie. Jesteśmy wdzięczni za Waszą życzliwość i serdeczność.

Z życzeniami i błogosławieństwem na cały 2021 rok

Duszpasterze Parafii Św. Jakuba Apostoła