Intencje mszalne w Parafii Św. Jakuba Apostoła w Częstochowie w dniach od 2 do 8 września 2019r.

Poniedziałek: 2 IX 2019

7.00

1. † Franciszkę KRZYSIAK – KAMOŚ – I Msza Św. gregoriańska

2. † Janinę CHAWLBA – od rodz. TOPOLSKICH 

3. † Jana MIZGAŁY – od Marii CIESIELSKIEJ

8.00

Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla ZS-P nr 1

9.00

Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla TZN

18.30

Zbiorowa za zmarłych

† Jerzego MAZIKA – od rodz. RYBAŁTOWSKICH i KOŚCIELNIAK

† Mariannę KONDEJ w 25 rocz. śm., Annę ROSA 25 rocz. śm., Ludwika KONDEJ, Stefana, Natalię ROBAK; † Irenę SITARZ – od wnuczek Justyny i Magdaleny z rodz.

† Anielę, Zygmunta, Juliana KUSZEWSKICH

Wtorek: 3 IX 2019 – wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego

7.00

1. †  Franciszkę KRZYSIAK – KAMOŚ – II Msza Św. gregoriańska

2. † Halinę SZOSTEK – od rodz. Bąk

18.30

1. O zdrowie i bł. Boże dla Izabeli z racji imienin

2. † Rozalię, Walentego KRAUZ 

Środa: 4 IX 2019 – Wspomnienie bł. dziewic i męczennic Marii Stelli i Towarzyszek

7.00

1. † Franciszkę KRZYSIAK – KAMOŚ – III Msza Św. gregoriańska 

2. † Mariana TROJAK w 6 rocz. śm. 

3. † Jadwigę KUBALSKĄ – od koleżanek i kolegów wnuczki Oli z pracy

18.30

Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy:

† Zdzisława (on) LIGUDZIŃSKIEGO – od wnuczki Sylwii z mężem i dziećmi 

† Jerzego MAZIK – od rodz. RYBAŁTOWSKICH i KOŚCIELNIAK

†  Irenę SITARZ – od wnuczki Justyny i Magdaleny z rodz.

† Teresę IZDEBSKĄ w 3 rocz. śm. – od koleżanek i kolegów z muzeum w Częstochowie

Czwartek: 5 IX 2019 – wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty 

7.00

1. † Franciszkę KRZYSIAK – KAMOŚ – IV Msza Św. gregoriańska

 2. † Janinę CHWALBA – od rodz. NOWAK – BARANOWSKI

11.00

W int. Związku Żołnierzy Górników w rocz. powstania 

18.30

1. † Marię, Barbarę SCHABOWSKIE

2. Bractwo Eucharystyczne

Piątek: 6 IX 2019 

7.00

1. † Franciszkę KRZYSIAK – KAMOŚ – V Msza Św. gregoriańska 

2. † Ewę WAWRZYNIAK – od firmy „Kameleon”

3. † Zofię MAŁASIEWICZ – od sąsiadów z ul. Tuwima kl. 1

18.30

† Teresę ZYCH – od Aleksij PITUŁA z rodz.

Sobota: 7 IX 2019  – św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i doktora Kościoła 

7.00

1. †  Franciszkę KRZYSIAK – KAMOŚ – VI Msza Św. gregoriańska 

2. † Bogumiła (on) NOWAKOWSKIEGO – od Józefa i Janiny MAŁEK

18.30

1. † Annę WĘGRZECKĄ – od bratanicy Marty z rodz.

2. † Stefana OLSZEWSKIEGO, Pawła ZACHARSKIEGO

XXI Niedziela Zwykła: 8 IX 2019            

7.30

† Żywy Różaniec

9.30

† Marię, Jana BIELUNAS

11.00

† Mariana, Zofię, Antoniego WIECKOWSKICH, Mariannę, Stanisława

JASTRZĘBSKICH

12.30

†  Franciszkę KRZYSIAK – KAMOŚ – VII Msza Św. gregoriańska

17.00

† Stefana KOŁDON – od żony Natalii

18.30

† Aleksandra (on) KRYSZTOFEK – od żony