Informacje duszpasterskie XXX Niedziela zwykła – 28.10.2018 r

Jezusie, ulituj się nade mną! Tak woła człowiek, który wie, że tylko w Bogu jest jego ocalenie. Jeśli czujemy się samotni, nie widzimy rozwiązania naszych problemów, możemy błagać Boga, napraszać się, nalegać, aby przystanął i powiedział: „Idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła”. Jezus przechodzi drogą naszego życia. Jest teraz wśród nas.

  1. Kończy się miesiąc październik, zapraszamy na ostatnie w tym roku Nabożeństwa Różańcowe: od poniedziałku do środy o 17.45.
  2. W czwartek 1 listopada obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. odprawione będą w porządku niedzielnym.
  3. Natomiast w piątek 2 listopada przypada Dzień Zaduszny. Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim Ofiarę Chrystusa, czyli Mszę św. Kapłani mogą w tym dniu odprawić trzy msze św. Jedną ofiarują wg własnej intencji, drugą za wszystkich zmarłych i trzecią w intencjach Ojca Świętego. Msze św. z homilią w Dzień Zaduszny będą celebrowane o godz.7.00; 9.00 i 18.30. W Dzień Zaduszny i w dni powszednie różaniec z wypominkami oktawalnymi o godz. 17.30. Natomiast wypominki roczne będą odczytywane w niedziele w ciągu roku przed sumą.

Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można zyskać od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny, a także w dniach do 8 listopada odwiedzając pobożnie cmentarz, modląc się za zmarłych, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu /spowiedź, Komunia św., wolność od przywiązania do grzechu, odmówienie Ojcze nasz, Wierzę i modlitwy w intencjach Ojca Świętego/. Skorzystajmy wcześniej ze spowiedzi św. 

  1. Jutro w naszej Archidiecezji Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej.
  2. W tym tygodniu przeżywać będziemy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. Zachęcamy do odnowienia więzi z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania oraz do udziału we Mszach św. i nabożeństwach. W piątek udamy się z Komunią świętą do chorych i starszych parafian.
  3. Zachęcamy do lektury czasopism religijnych i biuletynu parafialnego.

W minionym tygodniu odeszła do Pana Danuta Dwernikowska.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…