Informacje duszpasterskie XXX Niedziela zwykła – 27.10.2019 r

Jezus podaje przykład modlitwy, która została wysłuchana: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”. Przyznanie się do swojej słabości i grzechu jest trudne ale dzięki temu możemy stanąć w prawdzie przed przebaczającym Ojcem w niebie. Właśnie taka postawa a nie uważanie siebie za lepszego od innych, przybliża nas do Boga. „Bóg pysznym się sprzeciwia a pokornym daje łaskę”. Obyśmy w naszym codziennym życiu mieli zawsze postawę celnika z dzisiejszej Ewangelii a nie faryzeusza.

  1. Serdecznie zapraszamy do udziału w ostatnich nabożeństwach różańcowych – w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek  o godz. 17.45. W naszej Parafii modlimy się modlitwą różańcową przez cały rok. Istnieje też dzieło „Żywego Różańca”.  Każdy może się wpisać do tzw. „Róży różańcowej”. Zapisy w zakrystii lub w kancelarii.
  2. W poniedziałek Uroczystość św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
  3. W piątek będziemy celebrowali w liturgii Kościoła Uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten jest świętowaniem tych wszystkich, którzy zakończyli już swoją drogę na ziemi i dzięki temu, że „biegli wytrwale w wyznaczonych zawodach” cieszą się obecnością Boga w chwale niebiańskiej. Msze św. w naszym  kościele o godz. 7.30; 9.30; 17.00 i 18.30.
  4. Natomiast w sobotę 2. listopada przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Dzień Zaduszny. Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących,
    a przede wszystkim Ofiarę Chrystusa, czyli Mszę św. Kapłani mogą w tym dniu odprawić trzy msze św. Jedną ofiarują wg własnej intencji, drugą za wszystkich zmarłych i trzecią w intencjach Ojca Świętego. Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można zyskać od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny, a także w dniach do 8. listopada odwiedzając pobożnie cmentarz, modląc się za zmarłych, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu, czyli:
  • spowiedź, Komunia św., wolność od przywiązania do grzechu, odmówienie Ojcze nasz, Wierzę i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. 

Skorzystajmy wcześniej ze spowiedzi św. Ten odpust może być ofiarowany tylko za dusze
w czyśćcu cierpiące.  Msze św. z homilią w Dzień Zaduszny będą celebrowane o godz. 7.00;  9.00 i 18.30. W Dzień Zaduszny i w dni powszednie różaniec z wypominkami oktawalnymi o godz. 17.30.Natomiast wypominki roczne będą odczytywane w niedziele w ciągu roku przed sumą.

  1. W tym tygodniu kancelaria jest czynna tylko w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek.  
  2. Chorych i starszych parafian, ze względu na Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny odwiedzimy w czwartek.
  3. Jest do nabycia nowy numer tygodnika„Niedziela” i „Jakubowych Nowin”.

W ostatnim tygodniu odeszli do wieczności: 

Tadeusz Pawlik, Irena Suwałko, Jadwiga Juda. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…