Informacje duszpasterskie XXX Niedziela zwykła – 25.10.2020 r

Nie jest prawdziwym chrześcijaninem ten, kto nie umie kochać. Bóg więc nieustannie kieruje do nas apel miłości a największym Jego przykazaniem jest obowiązek miłości Boga i bliźniego. Udział
w Eucharystii ma być znakiem naszej miłości do Boga, który oddał się nam w słowie i Chlebie życia. Ma być także znakiem naszej miłości do bliźnich, którzy nas otaczają, potrzebują naszej modlitwy i materialnego wsparcia.

  1. W przyszłą niedzielę będziemy celebrowali w liturgii Kościoła Uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten jest świętowaniem tych wszystkich, którzy zakończyli już swoją drogę na ziemi i dzięki temu, że biegli wytrwale w wyznaczonych zawodach cieszą się obecnością Boga w chwale niebiańskiej. Msze św. w naszym kościele będą odprawione tak jak w każdą niedzielę.
  2. W tych dniach pójdziemy na cmentarze porządkować groby naszych bliskich zmarłych. Czynimy to wierni naszej chrześcijańskiej i polskiej tradycji. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, ofiarowanej Mszy Świętej czy odpustu. Penitencjaria Apostolska, na specjalne polecenie Jego Świątobliwości papieża Franciszka, chętnie ustanawia i postanawia, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam gdzie są one zakazane:

a) Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż do jego końca.

b) Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę przed lub po lub w dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze wzglądu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych najdroższych wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

  1. W środę święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach. Również w tym dniu w naszej Archidiecezji Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej.
  2. Przed nami ostatni tydzień października. Zapraszamy na ostatnie w tym roku Nabożeństwa Różańcowe o godz. 17.15. – będziemy polecać mieszkańców naszej parafii.
  3. Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem, do odwołania zawieszone będą spotkania grup parafialnych.
  4. Jest do nabycia nowy numer tygodnika„Niedziela” i Jakubowych Nowin.

Niech Miłosierny Bóg obdarza naszych drogich zmarłych których będziemy odwiedzać na cmentarzach, a zwłaszcza zmarłych w ostatnim tygodniu Grażynę Janeczek, Bonifacego Kucharskiego oraz Ks. Mirosława Nestorowicza.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…