Informacje duszpasterskie XVII niedziela zwykła 26-07-2020 r.

Zgromadzeni jako lud Boży Nowego Przymierza, mamy dać wyraz swej wierze i prawdziwej chrześcijańskiej mądrości. Nasz udział w niedzielnej Mszy św. ma być dowodem na to, że na pierwszym miejscu stawiamy sprawę królestwa Bożego bo ono ma najwyższą cenę, jest drogocenną perłą, którą mamy zdobyć. Aby zdobyć skarb przynależności do Królestwa Bożego – w pokorze stańmy przed Bogiem, uznajmy swą grzeszność, słabość i prośmy o przebaczenie.

  1. W tym tygodniu patronują nam:
  • 28 VII – św. Szarbel Makhlufa, prezbiter,
  • 29 VII – św. Marta, siostra Łazarza i Marii,
  • 30 VII – św. Piotr Chryzolog, biskup i doktor Kościoła,
  • 31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, założyciel zakonu jezuitów,
  • 1 VIII – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, założyciel Zgromadzenie Ojców Redemptorystów.
  1. W sobotę jako pierwszą miesiąca ze szczególną czcią zwracamy się ku Niepokalanemu Sercu Maryi. Podczas nabożeństwa powierzymy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. W tym też dniu rozpoczynamy miesiąc sierpień. Ze względu na szczególną wymowę tego miesiąca pełnego symbolicznych dat dla naszego narodu apelujemy o podjęcie aktów trzeźwości i modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.
  2. 1 sierpnia, mija 76. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Poległym za wolność Ojczyzny jesteśmy winni naszą modlitewną pamięć.
  3. Wszystkim za zaangażowanie w Triduum przed odpustem oraz w odpust parafialny składamy staropolskie Bóg zapłać.
  4. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer Niedzieli a dla dzieci Moje Pismo Tęcza.

W minionym tygodniu odeszli do Pana:

Teodora Małolepsza, Małgorzata Ludwiczak, Jerzy Figlarowicz.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.