Informacje duszpasterskie Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego: 21.04.2019 r.

„Pan zmartwychwstał, jak przepowiedział” – taka wiadomość rozchodziła się w niedzielny poranek po całej Jerozolimie. Jednych ta wiadomość wprawiała w złość, innych w radość
i zadziwienie. Dla każdego z nas ta wiadomość jest fundamentem wiary i źródłem radości. Jezus przychodzący do wieczernika błogosławi nam i daje się dotknąć wszystkim, którym trudno uwierzyć. Szczęść Boże wszystkim Parafianom na te uroczyste dni i nadchodzący czas.

  1. W imieniu Naszych Sióstr Nazaretanek i Kapłanów życzę Wam Drodzy Wierni i mili Goście, aby moc i radość Jezusa Zmartwychwstałego trwały w Was przez wszystkie dni i abyście mogli nią obdarzać wszystkich ludzi, z którymi dzielicie codzienność i tych, których spotkacie na swojej drodze. Niech Dobra Nowina, w szczególny sposób dopełniająca się w Zmartwychwstaniu, będzie źródłem sił, pewności, że Pan żyje i działa.
  2. Mamy za sobą Triduum Paschalne. Naszą wdzięczność kierujemy ku Boga, że pozwolił nam przeżyć ten niezwykły czas i obdarzył nas po raz kolejny swoimi łaskami. Chcę również skierować wyrazy wdzięczności do wszystkich, którzy tworzyli bogactwo tych przeżyć. Dziękuję naszym kapłanom, za zaangażowanie w przygotowanie liturgii tych dni i jej sprawowanie, za posługę w konfesjonale, i za przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Naszej Siostrze zakrystiance, s. Elekcie, za przygotowanie kompozycji kwiatowych w  Ciemnicy i przy Grobie  Pańskim oraz za  wszelkie inne posługi w kościele. Dziękuję wszystkim, którzy czynnie włączyli się w sprawowanie liturgii, tworzyli jej piękno: liturgicznej służbie ołtarza, lektorom, ministrantom, kantorom i kantorkom, wspólnotom formacyjnym i wszystkim uczestniczącym. Dziękuję za nocną Adorację mieszkańcom poszczególnych ulic, grupom apostolskim, dzieciom i młodzieży. Dziękuję Panu Arturowi, organiście i Panu  Zbigniewowi  wraz z chórem za piękną oprawę muzyczną liturgii. Panu Oskarowi, który  uczestniczył we wszystkich przygotowaniach do tych świąt, za czuwanie nad naszą świątynią. Jesteśmy wdzięczni. Słowa wdzięczności kierujemy pod adresem całej asysty biorącej udział w procesji ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego. Pani Wandzie oraz tym paniom, które rozprowadzały baranki wielkanocne, paschaliki,  wspierają ubogich  oraz przeprowadzają zbiórki ofiar na różne cele charytatywne. Dziękuję za ofiary złożone na kwiaty i dekoracje do  Grobu Pańskiego oraz  za udział i dojrzałe przeżywanie liturgii Triduum Paschalnego.
  3. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. odprawiamy według porządku niedzielnego. Modlitwą i ofiarą składaną na tacę wspieramy Katolicki Uniwersytet Lubelski i inne wyższe uczelnie katolickie.
  4. Nowenna do Miłosierdzia Bożego dziś o 18.15. Od wtorku do soboty na zakończenie Adoracji Pana Jezusa w kaplicy Adoracji. Zapraszamy czcicieli Bożego Miłosierdzia.
  5. 23 kwietnia (wtorek) – dzień imienin ks. Wojciecha Torchalskiego, naszego wikariusza.
    W modlitwie w tym dniu o godz. 7.00 będziemy polecać Bogu najdostojniejszego Solenizanta składając najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności.
  6. W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych ze względu na oktawę wielkanocną.
  7. W niedzielę, 28 kwietnia rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Przed kościołem będzie zbiórka do puszek, jako wyraz solidarności z narodem syryjskim, przede wszystkim w zrujnowanym Aleppo. Pomoc zostanie przekazana za pośrednictwem Caritas Polska, która od lat niesie pomoc ofiarom syryjskiego konfliktu.
  8. Polecamy świąteczny numer tygodnika Niedziela oraz Jakubowe Nowiny.

 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!