Informacje duszpasterskie IV Niedziela Adwentu – 24.12.2023r.

Informacje duszpasterskie
IV Niedziela Adwentu –  24.12.2023r.

 

1. To już ostatnia niedziela adwentowego przygotowania na przyjście Pana, a jednocześnie Wigilia Bożego Narodzenia. Podsumowując tegoroczny Adwent, zapytajmy siebie: czy rzeczywiście był on czasem czuwania i oczekiwania, czasem, w którym odczuliśmy bliskość przychodzącego Zbawiciela? I postarajmy się pięknie i po chrześcijańsku przeżyć ten dzisiejszy, szczególny wieczór. Niech to będzie czas pojednania i przebaczenia w naszych domach i rodzinach. Od tego gestu pojednania, wspólnej modlitwy i podzielenia się opłatkiem rozpocznijmy wigilijną wieczerzę. Niech towarzyszy jej lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), wspólny śpiew kolęd i pastorałek, a tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych. Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ubogich i samotnych. Zakorzenione w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać puste! Niech czas Bożego Narodzenia będzie przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do Domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.

2. Dzisiaj Msze św. są sprawowane o 7.30, 9.30, 11.00, 12.30 oraz  Pasterka o  24.00. Zapraszamy. Podczas Pasterek nie będzie sprawowany sakrament pojednania.

3. W pierwsze i drugie Święto Bożego Narodzenia, Msze święte będą sprawowana w naszej świątyni według porządku niedzielnego.

4. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:                                                                                                                            We wtorek, 26 grudnia – św. Szczepan, jeden z siedmiu diakonów ustanowionych przez Apostołów, który „pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu” i który za swoją miłość i wierność Chrystusowi jako pierwszy oddał życie.

W środę, 27 grudnia – św. Jan Apostoł i Ewangelista, autor czwartej Ewangelii, Apokalipsy i trzech listów, jedyny Apostoł, który umarł śmiercią naturalną.                                                                                                    W czwartek, 28 grudnia – św. Młodziankowie – niewinne dzieci z Betlejem, zamordowane z rozkazu Heroda obawiającego się o swoją władzę i przywileje; dzień ich liturgicznego święta to dzień modlitw w intencji niemowląt i dzieci nienarodzonych.

5. Od środy, 27 grudnia, rozpoczniemy odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Niech to będzie okazja do rozmowy o wspólnych sprawach całej naszej wspólnoty parafialnej. Plan kolędy jest dostępny na stronie internetowej parafii, w gablotce, na drzwiach, jest także do zabrania ze stolika z prasą. Woda święcona jest przy stoliku z prasą.

6. W związku z kolędą kancelaria parafialna (przez cały czas jej trwania) będzie czynna tylko w godzinach; 7.30 – 8.00 i 19.00 – 19.30. W sprawach pilnych (pogrzebowych) proszę kontaktować się telefonicznie nr 662 155 070. A Msza św. o godz. 18.30 będzie w kaplicy na plebanii.

W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali święto Świętej Rodziny,( uroczystość odpustowa w Bazylice Archikatedralnej ) a jednocześnie ostatni dzień roku kalendarzowego 2023. Zapraszamy na nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne po Mszy Św. o godz. 9.30 i 12.30, w czasie którego odśpiewamy uroczyste Te Deum laudamus za mijający czas, za co w tym ostatnim dniu roku można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

7. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeżycia: Adwentu, a nade wszystko świątecznego wystroju naszego kościoła. Księżom wikariuszom: Pawłowi i Mateuszowi, państwu Barbarze i Włodzimierzowi , paniom: Zofii, Małgorzacie, Dorocie, Agnieszce, Ewie, Annie oraz panom Piotrowi i Jerzemu oraz  instalującym choinki.

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy w naszej wspólnocie Janinę Zygmunt i Karola Małyszkę. Módlmy się za wszystkich naszych zmarłych.