Informacje duszpasterskie III Niedziela Zwykła – 21.01.2024r.

Informacje duszpasterskie
III Niedziela zwykła – 21.01.2024 r

Niedzielna liturgia słowa przypomina, że każdy chrześcijanin jest wezwany do nieustannego nawracania się, przemieniania swojego życia tak, by było ono bardziej przepełnione Ewangelią. Niełatwe to zadanie, ale wraz z Psalmistą chcemy powtarzać: „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń”…

W dzisiejszą niedzielę przeżywamy ustanowioną przed pięciu laty Niedzielę Słowa Bożego. Jest to może inspiracja do częstszego sięgania po słowo Boże zawarte na kartach Pisma Świętego i prześwietlania przezeń swojego życia.

Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Babci i jutro Dnia Dziadka serdeczną pamięcią obejmijmy nasze drogie babcie i drogich dziadków, módlmy się za tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Bardzo wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia Święta i codzienna serdeczna pamięć.

W czwartkowe święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła Narodów, Mszą świętą sprawowaną przez Księdza  Arcybiskupa Wacława Depo w kościele Najświętszego Imienia Maryi o  godzinie 18.00 zakończy się Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Zapraszamy na to spotkanie. Pamiętajmy nieustannie o modlitwie w tej intencji i starajmy się budować jedność w naszych rodzinach i domach, wspólnotach, zakładach pracy, w całym naszym narodzie.

W piątek, w liturgiczne wspomnienie Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, przeżywać będziemy Dzień Islamu. Módlmy się w intencji wyznawców tej religii, z którymi łączy nas postać ojca wiary – Abrahama. Prośmy szczególnie, aby religii nie wykorzystywano instrumentalnie i z jej powodu nie dochodziło do prześladowań, gwałtów i przemocy.

Dobiegają końca kolędowe odwiedziny rodzin naszej parafii. Dziękujemy tym wszystkim, którzy w ostatnim tygodniu oraz przez cały okres kolędowy przyjęli kapłana z wizytą duszpasterską. Dziękujemy za spotkanie, wspólną modlitwę, a także za złożone ofiary. Zgłoszenia na „kolędę uzupełniającą” (dla tych, którzy nie mogły przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie) przyjmowane są telefonicznie, bądź  w kancelarii czy zakrystii. W związku z kolędą kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna tylko w godzinach; 7.30 – 8.00 i 19.00 – 19.30.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W Niedzieli polecamy artykuł w związku z dniem Babci i Dziadka pt: „Dzięki nim jesteśmy”.