Informacje duszpasterskie I Niedziela Wielkiego Postu – 06 .03.2022 r

wpis w: Aktualności | 0

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu pokuty i nawrócenia przychodzimy do Chrystusa — Nowego Adama, by wśród pokus i trudności odnaleźć wartość naszej wiary, która przynosi nam usprawiedliwienie. Syn Boży kuszony przez szatana wzywa nas swoim przykładem, abyśmy jak On odrzucili to, co zagradza nam drogę do drzewa życia i sprowadza śmierć.

 1. Okres Wielkiego Postu to czas wzmożonej modlitwy i pokuty. Zachęcamy więc do udziału w nabożeństwach pasyjnych. Dziś i w każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.15.Podczas tego nabożeństwa zbieramy ofiary na Grób Pański i Ołtarz wystawienia. Natomiast w każdy piątek Droga Krzyżowa o godz. 17.45.

 2. Katecheza dla Rodziców i dzieci z klas II we wtorek (08 III) o godz.17.30 w kaplicy Domu Parafialnego.
 1. Caritas Arch. Częstochowskiej w tym roku w ramach wielkopostnych ćwiczeń duchowych, których jednym z zadań  jest jałmużna, prosi wszystkich wiernych o wsparcie w utrzymaniu takich placówek jak: Dom Samotnej Matki i Dziecka, dwóch schronisk z otwartą prysznicownią dla osób bezdomnych.

 2. Osoby, które pragną włączyć się w dzieło miłosierdzia mogą zabrać kopertę-cegiełkę. Jest również do nabycia Świeca Paschalna (do wykorzystania podczas Wigilii Paschalnej czy na stół wielkanocny) w cenie 10 zł.

 3. Trwamy w mobilizacji wszystkich sił i środków niosących pomoc poszkodowanym
  w wojnie na Ukrainie. Wszelkie inicjatywy pomocowe, szczególnie zbiórki rzeczy, przyjmowanie uchodźców i inne koordynujmy z utworzonym w Częstochowie specjalnym biurem koordynacyjnym: Centrum Kryzysowe Pomocy Ukrainie
  Częstochowa, ul. Ogrodowa 24/44 (wejście od ul. Piotrkowskiej)
  +48506394592 e-mail: ukraina@caritas.czest.pl
                                                            

  Biuro udziela wszelkich informacji w języku polskim i ukraińskim. Pracuje przez całą dobę. Tam też na bieżąco można się dowiedzieć o konkretnych potrzebach
  – potrzebnych miejscach noclegowych, zbieranych rzeczach i innej potrzebnej pomocy. Wszelkie kontakty z osobami z Ukrainy, przyjmowanie ich w parafiach, zgłaszajmy
  w tym Centrum. Zachęcamy do zgłaszania przygotowanych miejsc noclegowych
  – plebani, mieszkań i domów – do Centrum Kryzysowego Pomocy Ukrainie. Pamiętajmy, że nie chodzi tu tylko o kilka noclegów, ale o pełne zamieszkanie uchodźców na czas nieokreślony – z zapewnieniem wszystkiego, co potrzebne jest do godziwego i spokojnego życia. Przyjmujmy jednak uchodźców z Ukrainy w ścisłym kontakcie z Caritas Archidiecezji  i Centrum Kryzysowym – pozwoli nam to monitorować sytuację, zapewnić ewentualną pomoc medyczną, wychowawczą czy psychologiczną.

 4. Spotkanie Rodziny Różańcowej: 7.03.2022 (poniedziałek, plebania)

 5. Spotkanie Zespołu Formacji Duchowej: 8.03.2022 (wtorek, plebania)

Polecamy parafialną gazetkę Jakubowe Nowiny oraz nowy numer tygodnika Niedziela.

Do wieczności odeszli: ks. prał. dr Krzysztof Skubała – wikariusz parafii św. Jakuba
w latach 1975-1990, Zofia Ćwiklińska i Julian Kabziński. Wieczne odpoczywanie ….