Gościliśmy Ks. Bpa Andrzeja Przybylskiego

Jednym z bardzo ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest przewidziana w prawie kanonicznym – wizytacja kanoniczna, która odbywa się w każdej parafii diecezji co 5 lat. W naszej parafii taka wizytacja miała miejsce w niedzielę 21 czerwca br. Gościliśmy tym razem Jego Ekscelencję Ks. Bpa dra Andrzeja Przybylskiego, biskupa pomocniczego Archidiecezji Częstochowskiej.
Wizytacja jest czynnością apostolską i pasterską. Biskup jako następca apostołów, jak niegdyś apostołowie, odwiedza poszczególne wspólnoty by przeżywać ich troski i radości, przynieść apostolskie umocnienie i błogosławieństwo dla poszczególnych grup i wiernych. Biskup poznaje także sytuację duszpasterską i gospodarczą parafii.
Wizytacja jest więc nie tyle czasem sprawdzania i kontroli, ale także czasem spotkań z wiernymi, czasem umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego.
Niedziela 21 czerwca 2020r. była wypełniona przez program poszczególnych spotkań Ks. Biskupa z wiernymi i duszpasterzami.
Wizytacją rozpoczęła się uroczystym Ingresem o godz. 7.15., Ks. Biskup w drzwiach świątyni został przywitany przez Ks. Proboszcza Kazimierza, Ks. Prałata Stanisława Iłczyka – dziekana regionu częstochowskiego, Ks. Prałata Mariana Szczerbę – kanclerza Kurii Metropolitalnej i Ks. Wojciecha Czernatowicza CPPS, obecni byli także księża wikariusze. Następnie po wejściu do świątyni odmówiono okolicznościowe modlitwy i Ks. Proboszcz złożył sprawozdanie z działalności duszpasterskiej i gospodarczej za minione 5 lat.
Na Mszę Świętą o 7.30 zostały zaproszone osoby konsekrowane z terenu naszej parafii, przybyły Siostry: Nazaretanki, Zmartwychwstanki, Córki Bożej Miłości, Najświętszego Imienia Jezus oraz Misjonarze Krwi Chrystusa. Kolejno Ks. Biskup spotkał się na śniadaniu z przełożonymi zgromadzeń zakonnych, gdzie poznał misję i specyfikę każdego zgromadzenia.
Na Mszę Św. o godz. 9.30 zaprosiliśmy małżeństwa przeżywające rocznicę sakramentu, o godz. 11.00 była Msza Św. z udziałem dzieci, podczas której Szymon przyjął z rąk Księdza Biskupa po raz pierwszy Komunię Świętą.
Sumę w intencji parafian i małżonków przeżywających jubileusz małżeński celebrował Bp Andrzej o godz. 12.30. W homilii mówił o lęku który ogarnia każdego, prosił o zawierzenie Chrystusowi, który wyzbywa z lęków i przyjęcie Jego woli.
W godzinach popołudniowych Ks. Biskup spotkał się z kapłanami z dekanatu, zwizytował kancelarię parafialną, o godz. 16.00 pobłogosławił odnowioną kaplicę w domu parafialnym i spotkał się z grupami parafialnym.
O godz. 17.00 w czasie Mszy Świętej Bp Andrzej przyjął 5 nowych członków do Bractwa Eucharystycznego.

Kulminacyjnym punktem wizytacji była Msza Święta o godz. 18.30 podczas której 23 osoby przyjęły sakrament bierzmowania.

W imieniu całej Wspólnoty parafialnej pragniemy złożyć Księdzu Biskupowi serdeczne podziękowania za obecność wśród nas. Za słowo pasterskie skierowane do każdego podczas niedzielnych mszy świętych, a przede wszystkim za udzielenie sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Bóg zapłać wszystkim którzy odpowiedzieli na zaproszenie do spotkań z Biskupem Andrzejem.

Zdjęcia z Kanonicznej Wizytacji Parafii można zobaczyć TUTAJ

Zachęcamy do wysłuchania Homilii:

Homilia-Msza-Św-11.00

 

Homilia-Msza-Św.-17.00

Homilia-bierzmowanie-18.30