DODATKOWE KATECHEZY PRZYGOTOWUJĄCE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W CZĘSTOCHOWIE

wpis w: Aktualności | 0
 • Od kiedy?: 24 II 2020 godz. 19.15 sala na plebanii, co tydzień w poniedziałki
 • Do kiedy?: poł. VI 2020 (termin zakończenia uzależniony jest od sumiennego uczestnictwa w wyznaczonych spotkaniach, nieuzasadnione opuszczanie katechez czy brak realizacji wymogów wydłuża okres przygotowania o miesiąc)
 • Dla kogo?: Dla wszystkich parafian, którzy nie przystąpili jeszcze do tego sakramentu z różnych powodów (zwłaszcza dla: osób, które ukończyły szkoły ponadgimnazjalne, studentów).
 • Co potrzebne?:
 • Świadectwo chrztu (jeśli kandydat nie był ochrzczony w parafii Św. Jakuba),
 • Świadectwo ukończenia katechezy (lekcji religii) z zakresu szkoły ponadpodstawowej czy ponadgimnazjalnej. Brak świadectwa lub wypisanie z katechezy wydłuża okres przygotowania do Sakramentu Bierzmowania o uczestnictwo w rekolekcjach organizowanych przez Zespół Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Częstochowskiej (Rekolekcje Nowe Życie).
 • WYMAGANIA:
 • Sumienne uczestnictwo w katechezach;
 • Sumienne uczestniczenie w życiu sakramentalnym (niedzielna i świąteczna Msza Św., sakrament pokuty i pojednania, dodatkowe nabożeństwa wskazane przez duszpasterza odpowiedzialnego za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania, udział w Triduum Paschalnym).
 • Czy osoby spoza parafii Św. Jakuba mogą uczestniczyć w przygotowaniu do Bierzmowania?
 • Odpowiedź: Mogą, ale muszą dostarczyć na pierwsze spotkanie (24 II) zgodę ze swoich parafii zamieszkania na takie przygotowanie oraz opinię o kandydacie Ks. Proboszcza parafii aktualnego zamieszkania.
 • Komu odmówi się przygotowania do Sakramentu Bierzmowania?
 • Odpowiedź: Osobom spoza parafii nie mających zgody na przygotowanie;

Osobom, które żyją w jakichkolwiek związkach bez sakramentu małżeństwa – mogą uczestniczyć w katechezie przygotowawczej, ale sakrament bierzmowania przyjmą bezpośrednio po zawarciu sakramentu małżeństwa, wcześniejsze jego przyjęcie jest niemożliwe ze względu na trwanie w grzechu ciężkim.

Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie: ks. Mariusz Nabiałek ks.mariusz.pawel@gmail.com