Archidiecezjalne Studium Życia Rodzinnego przy Instytucie Teologicznym w Częstochowie przygotowuje do małżeństwa, duszpasterstwa rodzin i poradnictwa małżeńsko – rodzinnego.

wpis w: Aktualności | 0

ARCHIDIECEZJALNE STUDIUM
ŻYCIA RODZINNEGO
ul. Św. Barbary 41; 42-226 Częstochowa

tel. 509-474-476  www.studium-zycia.pl

Archidiecezjalne Studium Życia Rodzinnego przy Instytucie Teologicznym w Częstochowie przygotowuje do małżeństwa, duszpasterstwa rodzin i poradnictwa małżeńsko – rodzinnego. Słuchaczem Studium może być osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia wyższej uczelni oraz pisemną, pozytywną opinię Księdza Proboszcza.
        Nauka w Studium trwa dwa i pół roku i ma miejsce przy ul. św. Barbary 41. Obejmuje wykłady i seminaria naukowe, które odbywają się raz w miesiącu w sobotę, w godz. 9.00 – 16.00 od września do czerwca.

Ukończenie Studium Życia Rodzinnego daje podstawę do starania się o misję kanoniczną i zatrudnienie w katolickich poradniach rodzinnych.
       

Pierwsze zajęcia odbędą się dnia 14.09.2019r. w formie otwartej, niezobowiązującej, aby każdy mógł sprawdzić czy Studium Życia Rodzinnego to miejsce dla niego. Poniżej lista wymaganych dokumentów:

  1. Podanie (w plikach do pobrania na studium-zycia.pl)
  2. Wypełniony kwestionariusz osobowy (jw.)
  3. Świadectwo dojrzałości lub ukończenia studiów wyższych (kserokopia)
  4. 2 zdjęcia formatu legitymacyjnego
  5. Opinia Księdza Proboszcza lub odpowiedniego przełożonego

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Studium przy ul. św. Barbary 41 w Częstochowie po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 509-474-476.

Proszę dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.