Adwent 2022, Roraty

wpis w: Aktualności | 0

W niedzielę 27 listopada br. rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny w Kościele Powszechnym. Czas ten rozpoczyna Adwent, (z łac. adventus – przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.

Z okresem ADWENTU nierozłącznie związane są RORATY czyli Msze Święte ku czci Najświętszej Maryi Panny. Z Maryją oczekujemy razem na Narodzenie Chrystusa. Wiemy, co to są roraty, a skąd wzięła się ich nazwa? To akurat bardzo proste – nazwa „roraty” pochodzi od pieśni śpiewanej na początku tej mszy – „Rorate caeli desuper”, czyli „Spuśćcie rosę niebiosa”.

W naszej parafii Msze Święte Roraty odprawiane są od poniedziałku do soboty: dla dorosłych o godz. 7.00 w kościele, dla dzieci i wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć rano o godz. 17.00 w kaplicy na plebanii. Serdecznie zapraszamy!

Już dziś informujemy, że rekolekcje adwentowe odbędą się od 3 niedzieli adwentu czyli w dniach 11 do 13 grudnia. Spowiedź zaplanowana jest na wtorek 13 grudnia. Zaplanujmy czas by wziąć w nich liczny udział.