Czynna jest: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 11:00
i popołudniu od 16:30 do 17:30.

W soboty w godzinach od 10:00 do 11:00.
W święta państwowe i kościelne kancelaria jest nieczynna.

Kancelaria Parafialna to miejsce spotkań duszpasterskich w celu omówienia spraw związanych z chrześcijańskim sposobem życia. Posługa ta dotyczy zatem strony formalnej, urzędowej (np. wymogi prawne do przejęcia sakramentów), ale także opieki duchowej (np. rozmowy dotyczące religijnego aspektu życia).

W kancelarii przechowuje się dokumentację udzielonych w parafii Sakramentów i wystawia się stosowne zaświadczenia. Zaświadczenia wystawia się tylko osobom których one dotyczą.