Informacje duszpasterskie XIII niedziela zwykła 28.06.2020 r.

Zmartwychwstały Chrystus żyje w Kościele i żyje w ludziach. Służąc więc bliźnim, służymy samemu Chrystusowi, naszemu Panu. Biorąc Jego krzyż i wchodząc w trudne sytuacje, odnosimy zwycięstwo, tak jak On ze śmierci przeszedł do życia. Ta Ofiara Eucharystyczna, na której gromadzimy się dzisiaj, ma uświadomić nam znowu, że żaden dobry czyn nie straci nagrody i że blisko nas jest Zmartwychwstały Zbawiciel. Mamy nieustannie wkraczać w nowe życie i mamy umierać dla grzechu, by żyć dla Boga.

Informacje duszpasterskie XII niedziela zwykła 21.06.2020 r.

Chrystus przyjął cierpienie, prześladowanie i śmierć ale zwyciężył i zmartwychwstał. Dzieje Kościoła toczą się także wśród trudów, prześladowań i cierpienia lecz to także jest drogą do zwycięstwa i chwały. My również nieraz doznajemy cierpień z powodu wyznawanej wiary. Chrystus wzywa nas jednak do wytrwania i umacnia swym przykładem, swoją ofiarą i zwycięstwem.

Kanoniczna Wizytacja Parafii 21.06.2020r.

Już w najbliższą niedzielę 21 czerwca br. naszą wspólnotę parafialną nawiedzi Jego Ekscelencja Ks. Bp dr Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy, który dokona wizytacji. Tego typu wizytacja przeprowadzana jest w każdej parafii raz na 5 lat. Ostatnia miała miejsce 28 czerwca 2015r., kiedy gościliśmy Arcybiskupa Metropolitę Wacława Depo. Serdecznie zapraszamy do osobistego udziału w spotkaniach z Księdzem Biskupem, następcą apostołów, aby umocnić wiarę i łączność z Kościołem.

Informacje duszpasterskie XI Niedziela zwykła – 14.06.2020r.

Przez Krew Chrystusa Bóg zawarł z ludźmi Nowe Przymierze i ustanowił nowy Lud Boży – Kościół. Do Kościoła wchodzimy przez wiarę zbudowaną na fundamencie apostołów. Nasza niedzielna Eucharystia ma być znakiem tego Nowego Przymierza bo gromadzimy się by składać dziękczynienie i wypełniać misję kapłańską wobec całego świata.

Informacje duszpasterskie Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – 7.06.2020 r.

Bóg jest tajemnicą. Objawił jednak ludziom swoją wielką miłość aby dać im udział w życiu wiecznym. Wychwalamy dzisiaj Boga w Trójcy Jedynego, Boga, który jest Ojcem, Syna, który jest Zbawicielem i Ducha Świętego, który nas uświęca. W imię Trójcy Świętej rozpoczęliśmy tę ofiarę, trwajmy więc zawsze złączeni z Bogiem, który nas kocha, zbawia i uświęca.

Informacje duszpasterskie Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 31.05.2020 r.

Dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – święto umocnienia Kościoła, święto jedności wszystkich ochrzczonych. I my, zgromadzeni w jedno przez Ducha Świętego, wychwalamy Boga za całe dzieło zbawienia i dziękujemy za Kościół, który napełniony Duchem Świętym prowadzi nas do pełni miłości i prawdy. Prośmy Boga by oczyścił nasze serce ogniem Ducha Świętego i uczynił nas swoją świątynią, byśmy byli znakiem jedności całego świata.

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, POWRÓĆMY DO ŚWIĄTYNI

W najbliższą niedzielę 31 maja będziemy obchodzić Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Zielone Świątki.

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: “Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE: VII Niedziela Wielkanocna (24 V 2020)

Dzisiaj dzień Wniebowstąpienia. Chrystus po czterdziestu dniach przestał się ukazywać widzialnie na ziemi ale nadal jest obecny w Kościele i działa, dając życie, przebaczenie, zbawienie. Ta niewidzialna obecność Pana daje i nam nadzieję oraz wskazuje cel naszego życia – być razem z Bogiem. Już teraz dajemy wyraz oczekiwaniu na spotkanie z Nim, przychodząc na Mszę św. i chociaż Go nie widzimy, wierzymy, że jest zawsze z nami.

Informacje duszpasterskie VI Niedziela Wielkanocna – 17.05.2020r.

Żyjemy wśród przeciwności, trudów i cierpień. Chrystus jednak nie pozostawił nas samych, obiecał zesłać Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty wspiera nas w walce ze złem, uświęca w drodze przez życie i nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji. Z wdzięcznością stańmy przed Bogiem i prośmy, by mocą Trzeciej Osoby B oskiej oczyścił naszej sumienia, abyśmy mogli z należytym usposobieniem przyjąć dary Boże spływające z Mszy św.

Informacje duszpasterskie V Niedziela Wielkanocna – 10.05.2020r.

W niedzielę — dzień zmartwychwstałego Chrystusa — gromadzimy się na Eucharystii, aby iść drogą jaką wskazał nam Zbawiciel, by słuchać Jego prawdy i czerpać z Niego życie. W ten sposób budujemy wspólnotę Kościoła i wypełniamy nasze powołanie. Bóg wezwał nas z ciemności do swego przedziwnego światła, byśmy swym życiem uświęcali ziemię.