Informacje duszpasterskie: Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 05.04.2020 r. 

Dziś rozpoczynamy Wielki Tydzień, wspominamy dzień uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy oraz mającą nastąpić niebawem Mękę Pańską, prowadzi to nas do najważniejszych dni w roku liturgicznym Świętego Triduum Paschalnego. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty o godz. 18.30 poprzez transmisję na naszym kanale YouTube. Przygotujmy nasze serca przez spowiedź świętą – harmonogram spowiedzi poniżej.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca

W środę 25 marca Kościół obchodzi Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dzień ten przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Informacje duszpasterskie III Niedziela Wielkiego Postu –15.03.2020 r.

Chrystus zapowiedział dar swej łaski i chrzest święty mówiąc z Samarytanką o wodzie żywej, która gasi pragnienie. Zapowiedzią tego żywego zdroju była woda ze ska-ły, którą na prośbę Mojżesza dał Bóg na pustyni ludowi wybranemu. Chrześcijanie przez chrzest otrzymują za darmo łaskę Chrystusa i dar Ducha Świętego. Jest to szcze-gólny znak miłości Chrystusa, który przyszedł na ziemię tylko po to, by dać ludziom życie wieczne, oczyścić ich
z winy i obdarzyć łaską.