Informacje Duszpasterskie II Niedziela Zwykła – 19 I 2020

W Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie. Chociaż Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zakończy się w sobotę, 25 stycznia, nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego przywrócenia.

Informacje duszpasterskie – Niedziela Chrztu Pańskiego 12 stycznia 2020r.

Obchodzimy dziś Święto Chrztu Pańskiego. Bóg Ojciec ogłosił, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem. Podczas Mszy św. podziękujmy Bogu również za nasz chrzest. Zostaliśmy wtedy napełnieni Duchem Świętym i staliśmy się dziećmi Bożymi. Jako Jego dzieci z wiarą w Bożą miłość powierzajmy Mu nasze codzienne radości i trudne sytuacje.

Informacje duszpasterskie II Niedziela po Bożym Narodzeniu 5 stycznia 2020 r.

Bóg posłał swego Syna z miłości do nas, tak samo jak z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, o czym przypomina dziś św. Paweł. Kiedy patrzymy na Dzieciątko Jezus złożone w żłóbku, zobaczmy w Nim naszego Zbawiciela. Cieszmy się z bliskiej obecności Jezusa i dziękujmy naszemu Ojcu
w niebie za Jego miłość.

Ukazała się łaska Boga…. Msza Święta Pasterka 2019

wpis w: Aktualności | 0

Uroczystość Narodzenia Pańskiego A.D. 2019 rozpoczęliśmy tradycyjnie o północy Mszą Świętą Pasterką. W intencji wszystkich parafian celebrował ją ks. proboszcz Kazimierz Zalewski. Na początku w uroczystej procesji liturgicznej została wniesiona figura Dzieciątka Jezus i złożona na przygotowanym miejscu w żłóbku. Przez całą liturgię towarzyszyło nam światło betlejemskie ofiarowane przez Siostry Nazaretanki. Oprawę liturgii przygotował ks. Mariusz Nabiałek wraz z wyznaczonymi osobami.