Informacje duszpasterskie OBJAWIENIE PAŃSKIE – 06.01.2019 r.

W osobach Trzech Króli lub Mędrców ze Wschodu cały pogański świat złożył pokłon i ofiarował dary nowonarodzonemu Królowi wszechświata. Jezus objawił się im jako Zbawiciel całej ludzkości. Wspominając to wydarzenie, każdy z nas na nowo przyjmuje Jezusa za Zbawiciela. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2019, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują. Orszak Trzech Króli przejdzie alejami N.M.P. Początek o godz. 12.00 w Bazylice Archikatedralnej pw. Świętej Rodziny w Częstochowie. Zapraszamy zwłaszcza dzieci z rodzicami.

  1. W uroczystość Objawienia Pańskiego rokrocznie obchodzimy Misyjny Dzień Dzieci. Swoją modlitwą i ofiarami wspieramy cele misyjne.
  2. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.
  3. Kontynuujemy odwiedziny kolędowe wg planu zamieszczonego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej parafii.

 

W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności nasi parafianie:

Helena Madej, Piotr Ogonek.

 

Bóg zapłać za dzisiejszą wspólnotę modlitewną, za okazywaną życzliwość,
za otwarte drzwi
w czasie odwiedzin kolędowych i za składane ofiary.
Niech dobry Pan nam błogosławi.