Poniżej zdjęcia z uroczystej Mszy Świętej połączonej z obrzędem wprowadzenia
Ks. Kan. Kazimierza Zalewskiego w urząd proboszcza naszej parafii dn. 25.09.2016.

« 2 z 3 »