Informacje duszpasterskie V Niedziela Wielkanocna – 10.05.2020r.

W niedzielę — dzień zmartwychwstałego Chrystusa — gromadzimy się na Eucharystii, aby iść drogą jaką wskazał nam Zbawiciel, by słuchać Jego prawdy i czerpać z Niego życie. W ten sposób budujemy wspólnotę Kościoła i wypełniamy nasze powołanie. Bóg wezwał nas z ciemności do swego przedziwnego światła, byśmy swym życiem uświęcali ziemię.

Informacje duszpasterskie III Niedziela Wielkanocna – 26.04.2020r.

Zmartwychwstały Chrystus jest obecny w Kościele, gdy sprawujemy tajemnicę Mszy św. To On sam przemawia do nas i wyjaśnia nam Pisma. To Jego poznajemy po łamaniu chleba. Z wiarą więc przystąpmy do ołtarza, by słuchać słów Boga i spożywać Ciało Chrystusa. Zostaliśmy wykupieni drogocenną Krwią Chrystusa. Przepraszajmy więc za grzechy aby objawiła się w nas oczyszczająca moc ofiary Zbawiciela.

Słowo Ojca Świętego Franciszka na miesiąc maj

wpis w: Aktualności | 0

Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, „zmusiły” nas ograniczenia pandemii.

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Wyjątkowe są tegoroczne obchody II Niedzieli Wielkanocnej, czyli Święta Miłosierdzia Bożego. Zwykle w ten dzień nasze kościoły były pełne, wierni korzystali obficiej ze spowiedzi świętej i Eucharystii, odbywały się także chrzty dzieci. Inaczej jednak dzień ten jest obchodzony w 2020r. – 19 kwietnia przechodzi do historii. Z niezbadanych wyroków Opatrzności Bożej, w Polsce trwa epidemia koronawirusa, nasze ulice, kościoły nadal pozostają puste personalnie, ale nie brak w nich modlitwy i błagań o Boże Miłosierdzie i pomoc w tym trudnym czasie.