Informacje duszpasterskie XXVIII Niedziela Zwykła – 13 X 2019 r.

Nasze życie nawet jeśli tego nie zauważamy, jest pełne cudów. To obecność drugiego człowieka, dobroć i miłość doświadczona w codziennym życiu a także Boże przebaczenie. Dziś usłyszymy, jak ważna jest wdzięczność. Mamy dziękować Bogu za wszystko. Za wszystko – bo wszystko otrzymaliśmy. Nie zapominajmy o wdzięczności. Dziękując Bogu, oddajemy Mu chwałę i wyznajemy wiarę w Jego dobroć.

Informacje duszpasterskie XXVI Niedziela zwykła – 29.09.2019 r.

Eucharystia jest to szczyt miłości Boga do człowieka. Miłość Boga która nie zna miary. Stwórca obdarza nas miłością i oczekuje, że również i my odpowiemy naszą miłością na Jego miłość. Niedziela jest dniem, w którym w sposób szczególny  przybliżamy się do miłości Boga. Uczestnictwo we Mszy św. oraz przyjęcie Komunii św., to wyraz naszej miłości względem Boga. Czynimy to w duchu wynagrodzenia za grzechy nasze i świata całego.

Triduum ku czci św. Stanisława Kostki 2019

wpis w: Aktualności | 0

Trwa Triduum ku czci św. Stanisława Kostki w naszej parafii. We wtorek 17 września zawitała do nas FUNDACJA MAŁEGO I DUŻEGO CZŁOWIEKA KOLOROWA, przedstawiciele fundacji przeprowadzili zajęcia edukacyjne, robotykę i zajęcia sportowe. Uśmiechnięte twarze uczestników świadczą o tym, że wypoczynek i modlitwa mogą iść z sobą w parze.