Ukazała się łaska Boga…. Msza Święta Pasterka 2019

wpis w: Aktualności | 0

Uroczystość Narodzenia Pańskiego A.D. 2019 rozpoczęliśmy tradycyjnie o północy Mszą Świętą Pasterką. W intencji wszystkich parafian celebrował ją ks. proboszcz Kazimierz Zalewski. Na początku w uroczystej procesji liturgicznej została wniesiona figura Dzieciątka Jezus i złożona na przygotowanym miejscu w żłóbku. Przez całą liturgię towarzyszyło nam światło betlejemskie ofiarowane przez Siostry Nazaretanki. Oprawę liturgii przygotował ks. Mariusz Nabiałek wraz z wyznaczonymi osobami.

Informacje duszpasterskie IV Niedziela Adwentu – 22.12.2019 r.

Święty Józef zaufał Bogu i uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Zwróćmy dzisiaj uwagę na tę postać, o której słyszymy w ostatnią Niedzielę Adwentu. Niech przykład wiary św. Józefa i jego gotowości pełnienia woli Bożej, pomaga nam w otwarciu się na obecność Jezusa w naszym życiu. Wołajmy dziś z wiarą oczekujących rychłego przyjścia naszego Zbawiciela: „Przybądź o Panie, Tyś jest Królem chwały”.

Informacje duszpasterskie III Niedziela Adwentu – 15.12.2019r.

Kolejna zapalona świeca na wieńcu adwentowym pokazuje, że jesteśmy coraz bliżej świąt Narodzenia Pańskiego. Niech nasze oczekiwanie na ten czas ma również wymiar duchowego przygotowania na ostateczne przyjście Chrystusa, abyśmy z czystym sercem stanęli przed Nim z radością. Bądźmy wytrwali i ufni. Czekamy na Tego, który przyniesie nam zbawienie.

Informacje duszpasterskie II Niedziela Adwentu – 08.12.2019r.

W sposób szczególny wspominamy dziś Maryję, obchodząc uroczystość Jej Niepokalanego Poczęcia. Maryja nie tylko była wolna od grzechu, ale również żyła blisko Boga. Słowa, które wypowiedziała podczas zwiastowania: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!”, pokazują, jak bardzo Bogu ufała. W tym możemy Ją naśladować i prosić o Jej pomoc w przygotowaniu naszych serc na przyjście Jezusa.